Gedrag en rolverdeling, knecht

In aanvulling op de uiterlijke kenmerken wordt het gedrag van Zwarte Piet vaak geïnterpreteerd als ook verband houdend met blackface en de de minstrel traditie. Er zijn echter zeker oudere verklaringen hiervoor omdat het ondeugende gedrag van Zwarte Piet van een veel oudere datum stamt en van doen heeft met zijn heidense wortels. (Renterghem) Rare gezichten trekken en grappig doen was een reactie op de soms erg dwingende houding van kerk en overheid. Dit gedrag omvat niet het nu verdwenen Surinaamse dialect dat sommige mensen gebruikten wanneer ze Zwarte Piet speelden om nog onherkenbaarder te zijn. Dit was een niet historische toevoeging, met de bedoeling de stem te verdraaien om zo onherkenbaar te zijn, die Zwarte Piet makkelijk kan missen zoals de huidige Pieten dat laten zien. Ook zien sommige mensen in Sint Nicolaas en Zwarte Piet de slavenmeester en zijn slaaf terug en er zijn er die volhouden dat dit vanuit de historie de enige manier is om dit duo te duiden. Het is belangrijk er van op de hoogte te zijn dat deze rolverdeling ook al veel ouder is en te maken heeft met het feit dat het licht het donker moet overwinnen (men kan overigens het belang van het donker niet ontkennen overigens voor vruchtbaarheid en nachtrust bijvoorbeeld. Ook is ongehoorzaam gedrag soms juist nodig zoals al eerder werd aangegeven.) en het feit dat de kerk een christelijke heilige de baas wilde laten zijn over de van oorsprong heidense begeleider, die zij voor het gemak maar de duivel noemden, wat hij in essentie niet was! Ook de positionering in het boekje van Schenkman duidt op een voortzetting van een oudere traditie en heeft als zodanig niet met slavernij te maken.
Hier is, zoals al eerder vermeld, het volgende nog aan toe te voegen: In de studies worden vaak voorbeelden genomen van schilderijen van vorstelijke personen of edelen met een slavenpage aan hun zijde. Ook kunnen rijke kooplieden zo worden afgebeeld. Sinterklaas behoort echter noch tot de adel (edelen) noch tot de bourgoisie. Hij behoort tot de geestelijkheid. Geestelijken hebben geen slavenpages en op afbeeldingen worden deze ook niet aan de geestelijkheid toegevoegd ter verhoging van hun status. De parallellen die getrokken worden, gaan op dit punt dan ook mank.
De rol van de kerk in de slavernij is niet altijd een juiste geweest. Toch zou het ook hier niet juist zijn dan toch parallellen te gaan trekken. De rol van de geestelijkheid in de seksschandalen van de kerk is ook niet te linken aan Sinterklaas omdat hij een bisschop is. Seksschandalen zullen ook tijdens de ontwikkeling van het Sinterklaasfeest al een rol hebben gespeeld. Het is goed zich ervan bewust te zijn dat het gaat om het achteraf invullen van beelden die uit het Sinterklaasfeest naar voren komen en niet van zaken die in het Sinterklaasfeest zitten of in het Sinterklaasfeest gelegd zijn. Wanneer er in individuele gevallen dan toch sprake is van een onverenigbaarheid zal geprobeerd moeten worden daar op dat niveau een oplossing voor te zoeken.
Ook hoor je regelmatig mensen vallen over het woord knecht. Dit zou een synomiem zijn voor een slaaf. Hier is geen sprake van. De huidige titel zou "werknemer" zijn, niet meer en niet minder. Veel mensen hebben voorouders die knecht werden genoemd in hun betrekking.

Bron tekst: www.zwartepietgeschiedenis.weebly.com