Kalverstraat 

1805 - St. Nicolaasavond, 5 december

5 dec St Nicolaas . avond; "Als je nu maar een klijn stapje | oprijden wil dat kan ik er door."

Sint Nicolaasavond in de Kalverstraat. Een koets probeert zijn weg te vinden temidden van de vele voetgangers.

1854 - 'Verordening'

ART. 50.
Bij gelegenheid van het St. Nicolaasfeest rijden des
avonds van zes tot elf ure geene rijtuigen of sleden
door de Kalverstraat anders dan inkomende van de
zijde van den Dam, en de rigting nemende naar de
Muntsluis. Door zijwegen of straten mogen zij niet in
de Kalverstraat komen.

Bron: www.delpher.nl 

1881/1893 - Bordspel

Bron afb. / tekst: www.beeldbank.amsterdam.nl

Beschrijving:

Het Nieuwe Confectie-Spel van J. van Gelder & Co, Kalverstraat 174

Een bordspel, ganzenbord als kinderspel, met 63, meest rechthoekige, vakken, veelal met reclameteksten, sommige met afbeeldingen van kleding en enkele met afbeeldingen van het eigen pand in de Kalverstraat, van de Osjessluis, de poort van het Rasphuis en van Sint Nicolaas. Alles tegen een van band- en rolwerk voorziene achtergrond. Techniek: kleurenlitho.

Ca. 1920 - Vroom & Dreesmann

Bron: www.marktplaats.nl