Gedichten - Rijmen

Een echt Sinterklaascadeau bestaat uit een surprise met een gedicht,waarbij het gedicht op een mild-spottende wijze een beeld van de ontvanger schept.

Het gebruik van gedichten stamt uit de middeleeuwen, niet iedereen kon lezen en schrijven. Door teksten, verhalen en voordragen op rijm over te brengen, waren deze een grote steun bij het onthouden, en gingen zo mondeling van generatie op genaratie.

Voor oude bronnen omtrent rijmen, gedichten en liedjes met betrekking hebbend op Nederland, klik hier

Gedichten voor geliefden

Sinterklaasgedichten hadden in de zeventiende en achttiende eeuw vaak een romantische betekenis. In een gedicht uit 1647 van Johan van Someren aan zijn geliefde komt dit duidelijk naar voren. Hij schrijft: 'Ist vremt, mijn Engel, dat ick tracht mijn schoen bij u te mogen setten.' Uiteindelijk besluit van Someren met: 'Ick houd mijn schoen en send mijn hert, waarin gij aanbeden wert. Tegenwoordig is Sinterklaas nauwelijks meer bekend als huwelijksmakelaar. Toch zijn er tot in de 19e eeuw verwijzingen naar te vinden, bijvoorbeeld in dit pikante gedichtje: 'Hij liet zich uit den winkel trekken. En vond het centrum van het bekken. Verheugd was hij; voldaan was zij. Wat schilderkunst maakt goed ge vrij. Jan minde Trijn en Trijn hem hevig, want Jans Sint-Niklaas-koek was stevig.' Op een hedendaagse pakjesavond zou dit gedicht toch aardig uit de toon vallen.

Bron: www.ou.nl

Help!!!

Voor mensen die niet zo goed konden rijmen en dichten, werden er ook vroeger al door uitgevers handige rijm-gedichten boekjes, bundels en gidsen op de markt gebracht of via de rijmenkrant, ter ondersteuning en inspiratie.

Grote warenhuizen boden op drukke dagen vlak voor 5 december de diensten van zeer snelle Rijmpietenaan, om in rap tempo het juiste gedicht te schrijven.

Tegenwoordig met het internet kan iedereen met een beetje hulp van de gedichtengenerator een eigen Sinterklaasgedicht maken.

1900 - Boekje: Rijmpjes en Raadgevingen

Boekje: St. Nicolaas avond - Rijmpjes en Raadgevingen bij het maken van surprises en andere verassingen voor groot en klein.

1920 - Boekje: St Nicolaas rijmpjes

Met dank aan: mevr. Bosman

Verzameling: Rijmboekjes - Rijmkranten

1939 - De Bijenkorf 'Sneldichter' (advertentie)

Als in de Bijenkorf tegen vijf december de échte drukte toesloeg, kwam de sneldichter in actie. In 1939 vervaardigde hij maar liefst 840 rijmpjes, gratis voor wie meer dan vijf gulden aan cadeaus besteedde.

Verwijzing pagina