Kuinre

H. Nicolaas

Historie

R.K. St. Nicolaas kerk te Kuinre, Pastoor J.C. Hamers heeft in 1875 de geschiedenis van de Parochie St. Nikolaas te Kuinre beschreven. In deze beschrijving wordt de stichting der St. Nikolaaskerk te Kuinre na het jaar 1132 genoemd. In 1165 schonk Bisschop Godefried van Utrecht aan de Friezen vergunning om in de omgeving Kuinre het van de kerk bestond er een kapel, die stond onder de abtdij van Sint Odulphus te Voor de stichting Staveren. De kerk die aan de schans op het zuideinde van het dorp gelegen was is verscheidene malen belegerd door afwisselend Spaanse en Staatse troepen en in 1672 door brand verwoest. Er mocht een nieuwe kerk gebouwd worden en er werd in 1675 toestemming gegeven voor het bouwen van een Hervormde Kerk in het dorp. Na het jaar 1583 is de uitoefening van het katholieke godsdienst verboden, de boerderij “de Blaauwhof” nabij Slijkenburg werd gebruikt als schuilkerk. Ook werden de godsdienst bijeenkomsten gehouden in een schuilkerk in een schuur waar nu de voormalige R.K. kerk en pastorie aan de noordzijde van Kuinre staat. Door de paters van een Keulse Missie is in Kuinre opnieuw een statie opgericht en door hen jaren bediend. Nadat in 1825 door watersnood de oude kerk door het water werd verzwolgen en verwoest is er in 1827 weer een kerk gebouwd. In 1869/1871 werd ter vervanging van de kerk uit 1827 de voormalige R.K. kerk op het noorden gebouwd. Eind jaren ’60 van de vorige eeuw was deze kerk aan groot onderhoud toe mede ten gevolge van de bodemdaling na de inpoldering van de N.O.P. Toen is besloten om de Gereformeerde Kerk aan het Vijverpark te kopen. De oude kerk werd verkocht. Op 1 oktober 1969 werd, na gewijd te zijn door Kardinaal Alfrink, de huidige St. Nicolaaskerk aan het Vijverpark in gebruik genomen. De huidige geloofsgemeenschap van St. Nicolaas te Kuinre, telt nog geen 200 ingeschreven leden. De geloofsgemeenschap beslaat een uitgestrekt gebied; van Kuinre en wijde omgeving tot en met de Grote Veenpolder (gem. Weststellingwerf)

Bron tekst en website: www.christoffelsteenwijkerland.nl