Ze waren op hun kousjes

Ze waren op hun kousjes de kamer ingegaan
En bleven met hun beidjes vlak bij de schoorsteen staan
En bleven met hun beidjes vlak bij de schoorsteen staan

Ze wachtten schuw en angstig, dáár kwam de Sint vandaan
Daar hadden ze hun slofjes met stro en wortels staan
Daar hadden ze hun slofjes met stro en wortels staan

Opeens, daar klonk gestommel het tweetal holde weg
De kamer uit naar boven gauw weer het bed in, zeg!
De kamer uit naar boven gauw weer het bed in, zeg!

Toen heel zacht uit de dekens, je hoort het bijna niet
Zei d’een: Wie zou ’t geweest zijn, Sint Nicolaas of Piet
Zei d’een: Wie zou ’t geweest zijn, Sint Nicolaas of Piet

A. Sutorius ? M. Overman-Zöllner

Zie de maan schijnt door de bomen

Zie, de maan schijnt door de bomen
Makkers staakt uw wild geraas
't Heerlijk' avondje is gekomen
't Avondje van Sinterklaas
Vol verwachting klopt ons hart
Wie de koek krijgt, wie de gard (2x)

O, wat pret zal 't zijn te spelen
Met die bonte harlekijn
Eerlijk zullen we alles delen
Suikergoed en marsepein
Maar o, wee wat bitt're smart
Kregen wij voor koek een gard (2x)

Maar ik vrees niet dat wij klagen
Vader, moeder zijn zo goed
Waren w' ook niet alle dagen
Vele waren wij toch zoet
Ban dus vrij de vrees uit 't hart
Want er ligt geen enk'le gard (2x)

Tekst: J.P. Heije / Muziek: J.J. Viotta

Zie ginds komt de stoomboot
Uit Spanje weer aan
Hij brengt ons Sint Nicolaas
Ik zie hem al staan
Hoe huppelt zijn paardje
Het dek op en neer
Hoe waaien de wimpels
Al heen en al weer

Zijn knecht staat te lachen
En roept ons reeds toe
Wie zoet is krijgt lekkers
Wie stout is de roe
Och, lieve Sint Nicolaas
Och, kom ook bij mij
En rijdt toch ons huisje
Niet stilletjes voorbij

Zoetjes gaan de paardenvoetjes

Zoetjes gaan de paardenvoetjes
Trippel trappel, trippeltrap
't Is het paard van Sinterklaasje
Stippe stappe, stippestap
Schimmel draagt met groot gemak
Sinterklaasje over 't dak
Schimmel draagt met groot gemak
Sinterklaasje over 't dak

't Paardje kan de weg wel vinden
Trippel trappel, trippeltrap
In 't hel'dre maneschijntje
Stippe stappe, stippestap
't Paardje is nog lang niet moe
Maar ik moet naar bedje toe
't Paardje is nog lang niet moe
Maar ik moet naar bedje toe

'k Hoor de vlugge paardenvoetjes
Trippel trappel, trippeltrap
In m'n lekkere warme bedje
Stippe stappe, stippestap
En ik droom van Sinterklaas
En van zwarte Pieterbaas
En ik droom van Sinterklaas
En van zwarte Pieterbaas

Tekst en melodie: S. Abramsz

Zwarte Piet

Deftig in ’t fluwelen pak
Op zijn rug een grote zak
Met een tronie zwart als roet
En een ketting aan zijn voet
Mantel, kuitbroeken baret
Dat is Pietermans portret

Woont een deugniet in de buurt
Gauw wordt Piet erheen gestuurd
Aak’lig grijnst zijn brede mond
Woedend kijkt hij in het rond
En hij stopt met groot gemak
Onze rakker in de zak !

Komt hij op een kinderfeest
Wees dan niet voor Piet bevreesd
Vriend’lijk lacht zijn rode mond
Leuke knikjes deelt hij rond
Open gaat de zak ! De buit …
Strooit hij voor je voeten uit

Tekst: A.J.W. Brugman