Krommenie

Oud Katholieke parochie van de HH. Nicolaas en Maria Magdalena

Oud katholieke schuilkerk van Sint Nicolaüs

Aan de ligging van verscheidene kerkgebouwen, verborgen achter huizen, is te zien dat de Oud-Katholieke Kerk een schuilkerk is geweest. De Oud-Katholieke schuilkerk (als deel van een boerderij) in Krommenie is daarvan een voorbeeld. Achter de rustieke Zaanse gevel aan de Noorderhoofdstraat 131 gaat een kerk schuil die dateert uit het begin van de 17e eeuw.

De eerste vermelding van deze schuilkerk dateert uit 1628. In 1633 werd het gebouw vergroot. 

De huidige kerk is een rechthoekige zaalkerk, gebouwd eind 18de eeuw.

De voorgevel, een zogenaamd Broekervoorschot dateert van ca. 1790 en is versierd in Lodewijk XVI-stijl, met aan de bovenkant een medaillon, voorstellende een monnik met een kruis in zijn hand (Zie foto - rode kader).

De stenen zijgevels zijn in 1826 gebouwd.

Het orgel uit 1719, afkomstig uit Langeraar, is in 1827 hier geplaatst en in 2008 gerestaureerd.  

Schuilkerken stammen uit de tijd van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Voordat die door de invasie van de Fransen in 1795 ter ziele ging, was de gereformeerde kerk de zogenaamde ‘officiële kerk’ in Nederland. Andere godsdiensten werden getolereerd, maar moesten zich van openbaar vertoon onthouden. Niet-gereformeerden kwamen bijeen in kerken die niet als zodanig herkenbaar waren. Dat waren de schuilkerken. In 1723 ontstond een scheuring in de Nederlandse katholieke gemeenschap tussen aanhangers van de kerk van Rome en die van het Utrechtse kapittel. De aanhangers van de laatste stroming stichtten de Oud-Katholieke kerk.

Sint Nicolaasbeeld

Kerkgebouw - Interieur