Hernauten / Spaanse edellieden

Bij de eerste officiële intocht van Sinterklaas in 1934 tot heden, wordt Sinterklaas begeleid door Herauten / Spaanse edellieden. Deze worden door mensen die hier van niet op de hoogte zijn vaak aangezien voor Witte Pieten, maar dat zijn het niet want het zijn dus de Herauten - Spaanse edellieden. De intocht van 1935 te Amsterdam wordt hiervoor, onterecht dus, vaak als voorbeeld genoemd, net als de foto uit 1965.

1935 - Intocht Amsterdam

Tekst uit het boekje: Het Amsterdamse Sinterklaas boek

Omdat vaak beweerd wordt dat er in 1935 geen Zwarte Pieten bij de intocht aanwezig waren en de Herauten vaak voor Witte Pieten worden aangezien…


detail uit de tekst:
De indeling van den stoet zal als volgt zijn: 1. Bereden politie. 2. 4 Herauten te paard, 3. muziek-corps, 4. Rijtuig met Spaanschen Consul en voorzitter ICA, ook de Hoofdcommissaris van Politie zal hiervoor uitgenoodigd worden. 6. Rijtuig bestuursleden Amstelodamum, 7. Eerste gedeelte eere-escorte te paard, bestaande uit 3 dames en 3 heeren. 8. Sint Nicolaas te paard, a. aan den teugel 2 knechten, b. aan weerskanten achter eveneens 2 knechten, (in totaal zullen er dus zes Zwarte Pieten zijn…..)

1965

Deze foto stamt echter uit 1965 en de Zwarte Pieten zijn er zorgvuldig afgeknipt. Hier is de originele foto en de afgeknipte foto.

1945 - Eerste intocht na de oorlog

Geheimschrijver: Don Pelseros

Bron tekst / foto: Het Amsterdamse Sinterklaas boek

Don Pelseros (Jan Pelser) is ruim 25 jaar de secretaris / geheimschrijver van de Sint geweest, van 1949 tot 1974. Daarvoor had hij een Piet-functie. Hij heeft beter dan wie dan ook de Sint gekend en een carrière gemaakt die slechts weinige beschoren is... 

Herauten / Spaanse edelen door de jaren heen!