Herauten - Spaanse edellieden 

In veel plaatsen werd Sint Nicolaas door een groot welkomstcomité ontvangen waaronder Herauten. Een van deze was soms ook paardenbegeleider. In een aantal plaatsen waaronder Amsterdam gebeurt dat nog steeds. Deze worden door mensen die hier van niet op de hoogte zijn vaak aangezien voor Witte Pieten, maar dat zijn het niet want het zijn dus de Herauten. De intocht van 1935 te Amsterdam wordt hiervoor, onterecht dus, vaak als voorbeeld genoemd. 

1935 - Amsterdam 

Het Amsterdamse Sinterklaas boek

Omdat vaak beweerd wordt dat er in 1935 geen Zwarte Pieten bij de intocht aanwezig waren en de Herauten vaak voor Witte Pieten worden aangezien…


detail uit de tekst:
De indeeling van den stoet zal als volgt zijn: 1. Bereden politie. 2. 4 Herauten te paard, 3. muziek-corps, 4. Rijtuig met Spaanschen Consul en voorzitter ICA, ook de Hoofdcommissaris van Politie zal hiervoor uitgenoodigd worden. 6. Rijtuig bestuursleden Amstelodamum, 7. Eerste gedeelte eere-escorte te paard, bestaande uit 3 dames en 3 heeren. 8. Sint Nicolaas te paard, a. aan den teugel 2 knechten, b. aan weerskanten achter eveneens 2 knechten, (in totaal zullen er dus zes Zwarte Pieten zijn…..)

1900 - Regio Nijmegen

Binnenkomst Sinterklaas en Pieten, nabij Plasmolen (regio Nijmegen). Op de voor grond lopen twee herauten en twee op paard voorin in de stoet. Bron, klik hier

1920-1930 - Arnhem

Intocht Arnhem, Spaanse Herauten op de voorgrond, Sint op schimmel, Piet zit rechtsachter en heraut als koetsier op de pakjeskar. Bron foto: www.geldersarchief.nl

1945 - Amsterdam 

Eerste intocht na de oorlog in Amsterdam, geholpen door de vele Canadezen die voor  Zwarte Piet speelden. In dit filmpje zien we ook duidelijk weer vele Herauten / Spaanse edellieden.

Foto's door de jaren heen (intocht Amsterdam)

Geheimschrijver: Don Pelseros

Don Pelseros (Jan Pelser) is ruim 25 jaar de secretaris / geheimschrijver van de Sint geweest, van 1949 tot 1974. Daarvoor had hij een Piet-functie. Hij heeft beter dan wie dan ook de Sint gekend en een carriére gemaakt die slechts weinige beschoren is... (bron tekst / foto: Het Amsterdamse Sinterklaas boek)

Zaandam 1949

Aankomst Sinterklaas en zijn Pieten te Zaandam. In de stoet zien we de Spaanse edellieden en een groepsfoto. www.beeldbank.noord-hollandsarchief.nl

Utrecht 1965

Feestelijke intocht in 1965 te Utrecht. Sint op het paard, Piet heeft de teugels in zijn hand en twee 'herauten' te paard. www.hetutrechtsarchief.nl

Deventer eind jaren 40 / 1962

Arnhem 1975

In dit filmpje zien we: Vaandeldragers, 'herauten', Paardenknechten, diverse fanfares en Pieten op scooters.