De Brielse maskerade

Beschrijving

De Brielse Maskerade is een verkleedfeest op de avond van 5 december. In Brielle wordt het ook wel Klaassielopen genoemd. Volwassenen, en ook enkele kinderen, trekken verkleed en gemaskerd door de straten van Brielle langs het bordes van het museum op de Markt, waar het college van B en W staat. Sinds een paar jaar is daar dan ook Sinterklaas aanwezig, die de verklede mensen vragen stelt. De meest ingenieus verklede mensen kunnen een prijs winnen die door een jury bepaald wordt. De deelnemers oefenen op ludieke wijze kritiek uit op de plaatselijke of landelijke politiek, of bepaalde misstanden, of beelden een humoristische situatie uit. Er mag niet gesproken worden, maar wel gezongen of muziek gemaakt. De Maskerade begint om 19.00 uur en eindigt om 20.00 uur met de uitreiking van de Fons Löbkerprijs, een zilverkleurig masker dat is vernoemd naar een Briellenaar die zich zeer heeft ingezet voor de Maskerade. Er worden sinterklaasliedjes gespeeld en er is koek en zopie voor alle aanwezigen.

Editie 2018

Beoefenaars en betrokkenen

De organisatie is sinds 2012 in handen van de Stichting Kunst en Cultuur Brielle. Vanaf 1929 tot 2012 werd het gedaan door de plaatselijke VVV. Iedereen in Brielle mag meedoen en wie niet meedoet, is als toeschouwer onderdeel van het feest. Zowel groepen en verenigingen als individuen nemen deel aan de wedstrijd. De gemeente Brielle en het college van B en W spelen een belangrijke rol als facilitators en aanwezigen. Uiteraard is Sinterklaas ook een onmisbare figuur in het geheel van de Maskerade.

Geschiedenis en ontwikkeling

In 1870 was in Brielle voor het eerst een sinterklaasoptocht met een hele stoet van verklede en gemaskerde mensen die gek deden. Vanaf die tijd werd het gebruik dat op sinterklaasavond verklede en gemaskerde mensen door de stad trokken. Alleen in de beide wereldoorlogen is het jaarlijkse ritme onderbroken. In 1929 ging de VVV het feest organiseren en loofde prijzen uit voor de mooiste of origineelste uitbeeldingen. Het hoogtepunt van de Maskerade lag in de jaren vijftig en zestig. Vanaf 19.00 uur verzamelden alle deelnemers zich op één punt en trokken als lange stoet door de binnenstad. De grote uitdaging was om zo creatief en spectaculair mogelijk voor de dag te komen. In de jaren tachtig van de vorige eeuw werd de Maskerade een stilzwijgende tocht. Er mocht geen muziek of ander geluid bij te horen zijn. Vanaf die tijd ging de populariteit fors achteruit tot er in 2012 nog maar twee deelnemende groepen waren. In dat jaar heeft de Stichting Kunst en Cultuur Brielle de organisatie overgenomen van de VVV. Er werd toen aangekondigd dat de Maskerade niet meer gehouden zou worden als er het volgende jaar niet meer deelnemers zouden zijn. In 2013 waren er twintig deelnemers. Sindsdien neemt de populariteit weer langzaam toe. Er is sinds 2013 ook weer muziek en gezang en Sinterklaas is aanwezig. Voorheen werd het gebruik van de Maskerade doorgegeven van ouders op kinderen. De stichting is van plan om naar de basis- en middelbare scholen te gaan om de jeugd te vertellen over de geschiedenis en betekenis van de Maskerade.