Geschiedenis

Nicolaas van Myra werd geboren rond het jaar 280 in Demre (nu Turkije). Volgens informatie uit verschillende Heiligenlevens (Vitae), was hij kind van welgestelde, zeer gelovige ouders. De jonge Nicolaas verrichte al wonderen. Zo kon hij direct na de geboorte rechtop in zijn badje staan, de handen ten hemel geheven, alsof hij God dankte voor zijn geboorte. Op de vastendagen, woensdag en vrijdag weigerde hij als zuigeling de moederborst.  Het was al snel duidelijk dat Nicolaas zijn leven aan God zou wijden. Al op negentienjarige leeftijd werd de jonge Nicolaas door zijn oom (die eveneens Nicolaas heette), een bisschop, tot priester gewijd. Zijn oom sprak de verwachting uit dat Nicolaas zelf óók bisschop zou worden en een vroom leven zou leiden. Nicolaas leidde inderdaad een voorbeeldig christelijk leven. Zijn discipline in het volgen van de kerkelijke voorschriften (vasten en biechten) was uitzonderlijk. Toen zijn oom een reis maakte naar Jeruzalem, werd de jonge Nicolaas benoemd tot gevolmachtigde in zijn klooster. Volgens de overlevering bestuurde hij het klooster zó goed dat het leek alsof de bisschop zelf aanwezig was.Nicolaas reisde veel, natuurlijk naar pelgrimsplaatsen en het Heilige Land. Eens probeerde een zeeman hem te bedriegen, maar Nicolaas liet zich niet beetnemen, sprak de man streng toe maar vergaf hem evengoed zijn zonden.  Sindsdien staat Nicolaas bekend als vergevingsgezind.Tijdens het Concilie van Nicea in 325 sloeg Nicolaas de later tot ketter bestempelde Arius in het gezicht.  Hiervoor werd Nicolaas in de kerker gegooid, maar 's nachts werd hij bevrijd door Maria, Zij gaf hem zijn bisschopsuitrusting terug en schonk hem bovendien een bijbel. Gedurende de rest van het concilie werd er bij grote vraagstukken beslist volgens de mening van Nicolaas.Gedurende zijn leven zou Nicolaas vele malen de bevolking tegen demonen hebben beschermd, maar ook na zijn dood zou hij verder voor zijn mensen hebben gezorgd. Zo zou hij tijdens een hongersnood bevoorradingsschepen hebben behoed voor de ondergang. De graanlading van een schip zou hij op wonderbaarlijke wijze hebben verveelvoudigd. Nicolaas stierf op 6 december 342 of 352 en werd begraven in Myra, waar zijn basiliek nog steeds te bezichtigen is. In 1087 werden zijn relieken door Italiaanse kooplieden van Myra naar Bari (Zuid-Italie) overgebracht, om ze te beschermen tegen de oprukkende Islam. Hier werd speciaal voor hem een kerk gebouwd, de Basiliek van Sint-Nicolaas. Sint Nicolaas is de beschermheilige van kinderen, ongehuwde vrouwen, kooplieden en schutspatroon van de zeelieden. Veel havensteden hebben Sint Nicolaas als beschermheilige. Sint Nicolaas wordt in de Grieks-orthodoxe Kerk zeer vereerd en zijn beeltenis is op veel iconen te vinden. Hij is één van de beschermheiligen van het belangrijkste orthodoxe land, Rusland.