Home » Sint Nicolaas - Amsterdam » Overige - St. Nicolaas A'dam

Overige - 'St. Nicolaas' Amsterdam

1886 - Nederlandsche Banketbakkers Vereniging 

Gespot - Nederlands Bakkerijmuseum Hattem


Ca. 1886- 1906 - Vaandel van de Vereeniging van Kantoor-, Handel- en Winkelbedienden 

Ca. ? - St. Nicolaas sluitzegel

Schilderij in het Hotel Barbizon