Arm - Rijk

Sinterklaas en naastenliefde

In het midden van de 19e eeuw verschijnt Sint Nicolaas weer als weldoener voor de armen. In die tijd is armoede een groot probleem: de arbeiders leven onder slechte omstandigheden en het verschil tussen arm en rijk is groot. Dat is extra goed zichtbaar tijdens het jaarlijkse Sinterklaasfeest. Veel mensen hebben geen geld om hun kinderen te verrassen. Alleen de bovenste lagen van de bevolking konden genieten van het sinterklaasfeest. Er ontstond daardoor discussie over de betekenis van het feest. Mensen wilden terug naar de oorspronkelijke weldoener Sint Nicolaas en spoorden elkaar aan om de minder bedeelden te laten delen in hun rijkdom, juist op Sint Nicolaasavond. Ook werden er Sint Nicolaas commissies opgericht die feesten organiseerden voor de kinderen van armenscholen. Zo kwam liefdadigheid weer op de voorgrond te staan. Het sinterklaasfeest kun je zien als een afspiegeling van de waarden en normen van een groep of maatschappij op een bepaald moment, en is daardoor altijd aan verandering onderhevig. Maar hoewel Sint-Nicolaas door de eeuwen heen verschillende verschijningsvormen heeft gekend, keert het oorspronkelijke verhaal van Sinterklaas, de vrijgevige figuur die kan inspireren, steeds opnieuw terug.

Bron: www.ou.nl

Auteur: Hanneke Nap

Illustratie

Afb. 1: 1907, Wat Sint Nicolaas bij de goede rijken nooit vergeet. (Katholieke Illustratie) / Afb.2: Ca. 1935, Sinterklaasboek