Bonne, bonne, bonne?

Lied: Sinterklaasje, bonne, bonne, bonne

Sinterklaasje, bonne, bonne, bonne
Gooi wat in mijn lege, lege tonne,
Gooi wat in mijn laarsje,
Dank U, Sinterklaasje

Dit korte sinterklaasliedje bevat een merkwaardig woord: bonne. Wat is bonne? Het Van Dale-woordenboek geeft geen resultaat uit het Nederlands, dus denkt men dat het woord waarschijnlijk uit het Frans is overgenomen. En dan gaat het natuurlijk om het woord bon, dat goed betekent. Men gaat er vanuit dat met de herhaling van bonne, bonne, bonne heel erg goed wordt bedoeld.