Boekende flensjes

Het bakken van "boekende flensjes" op St. Nicolaasavond. Naar een prent uit "Het zedelijk leven onzer voorvaderen in de 18e eeuw" van Dr. L. Knappert. 

Amsterdamse lekkernij

Flensjes van boekweitmeel (Bredero); waren lang een echt Amsterdamse lekkernij, die ook op Nieuwjaar wel te pas kwamen, mits ze met appelen en krenten en niet uit zuinigheid met schijfjes van koolstruiken gebakken waren (Ter Gouw, 19e eeuw)

Bron prent - tekst: artikel uit het 'blad' Groot Rotterdam 1926