Sint Nicolaaskerk te Sint Nicolaasga

Geschiedenis:

De rooms-katholieke parochiekerk is gewijd aan Nicolaas van Myra. De kerk is een neogotische kruisbasiliek uit 1887 en is ontworpen door de Friese architect Jan Doedes van der Weide. De toren is 61 meter hoog. Het orgel uit 1871 is gebouwd door Lodewijk Ypma en was in 1975 overgeplaatst vanuit de r.k. kerk van Akersloot. De gebrandschilderde ramen in de kerk zijn ontworpen door de kunstenaar Jacob Ydema. De doopvont werd in 1973 overgenomen van de H. Hartkerk uit Den Haag. De kerk behoort sinds 2015 tot de Heilige Christoffel Parochie.

Een klein stukje parochiegeschiedenis

In 1691, ruim een eeuw na de Reformatie (1580) waarin de katholieke godsdienst verboden was, kreeg Doniawerstal een eigen statie met als eerste priester Christoffel van der Heyde. Deze statie was gevestigd op de Heide (de Heijde), een buurtschap onder St. Nicolaasga dat haar naam dankte aan het feit dat de vegeta¬tie er destijds grotendeels uit heide bestond. In datzelfde jaar werd een pastoors-huis gebouwd; een huis dat beneden werd bewoond door de pastoor, terwijl op de bovenverdieping (zolder) de godsdienstoefeningen werden gehouden. We spreken dan ook over een zogenaamde schuilkerk.

Wilt u meer weten over de geschiedenis: lees meer.

Raam - De heilige Nicolaas als weldoener

(opwekking van drie vermoorde kinderen)

Raam - De heilige Nicolaas als weldoener

(uitdeler van geschenken aan behoeftigen)

Interieur

Beeld - De H. Nicolaas

Bisschop van Myra en patroon van de kerk. Op zijn arm draagt hij een model van de kerk.

Raam - Sint Nicolaas met miniatuur van de kerk

Overige foto's 

Kerstsfeer in de kerk

Foto's: Met dank aan Steven