Mijn zusje kreeg van Sinterklaas

Mijn zusje kreeg van Sinterklaas
Twee emmertjes van blik
Twee emmertjes van blik
En ook een houten juk erbij
Wat was ze in haar schik
Wat was ze in haar schik
Tralalalalalala tralalalala
Tralalalalalala tralalalalalala

Nu speelt ze voor boerinnetje
Haar handjes in haar zij
Haar handjes in haar zij
Ze gaat naar moe en vraagt
evrouw, koopt u wat melk van mij?
Koopt u wat melk van mij?
Tralalalalalala tralalalala
Tralalalalalala tralalalalalala

Welja, zegt moe, boerinnetje
Kom jij maar even hier
Kom jij maar even hier
En geef mij in dit kannetje
Vlug voor een cent of vier
Vlug voor een cent of vier
Tralalalalalala tralalalala
Tralalalalalala tralalalalalala

Tekst: T.E. Halbertsma 

Moeder, vertel me eens

Moeder, vertel me eens is het heus waar
Dat Sinterklaasje terug komt dit jaar?
Ze zeggen het moeder, het staat in de krant
Sint Niklaas en ’t knechtje
Die zijn weer in ’t land

Moeder, vertel me eens: las u ’t bericht
Dat in de haven zijn stoomboot al ligt?
Ze zeggen het moeder, en een heeft gezegd:
De schimmel kwam ook mee
En Pieter zijn knecht

Moeder, vertel me eens en zeg toch ja
Gaat hij uit rijden, de stad door, weldra?
Ze zeggen het moeder, hij rijdt in de nacht
’t Is bijna onhoorbaar
Zo stil en zo zacht

Moeder, vertel me eens en maak me blij
Komt Sinterklaasje ook hier zo, bij mij?
Ze zeggen het moeder, hij komt hier misschien
Als ik niet in slaap val
Dan zal ik hem zien

Tekst en melodie: H.A. Almoes

Na Sinterklaas

’t Heerlijke feestje is nu weer voorbij
’t Avondje, ’t morgentje
’t Dagje van Sinter-niklaas
Maar, oh ik denk er zo dikwijls nog aan
Wie mij weer al dat plezier heeft gedaan
Dankjewel, Sinterklaas
‘k Ben zo gelukkig en blij

Ja ja, dat hebben we nu weer gehad
’t Avondje, ’t morgentje
’t Dagje van Sinter-niklaas
Als ’t weer december is ben ik heel knap
Lach maar niet, moeder, nee, ’t is heus geen grap
Hand er op, hand er op,
Stellig beloof ik je dat !

Tekst en melodie: K. Leopold

O, lieve Sinterklaasje

O lieve Sinterklaasje
O hoor ons aan
Nu wij hier in de avond
Voor het haardvuur staan
Hoor naar ons vriend’lijk vragen
Zacht zingend bij de schouw
O lieve goede bisschop
Oh kom toch gauw

Staat u daar nu te luisteren
Hoog op ons huis
Kan u ons zingen horen
Bij ’t wind-geruis ?
Ons liedje rijst naar boven
Heel zachtjes met de rook
En ’t kringelt uit de schoorsteen
Oh kom hier ook !

Tekst en melodie: H.A. Almoes

O, wat ben ik toch geschrokken

O, wat ben ik toch geschrokken
Gisteren om een uur of aahahahahacht
Gisteren om een uur of acht
Toen werd er aan de bel getrokken
Toen werd er aan de bel getrokken
En o wat bonsde toen mijn hart
En o wat bonsde toen mijn hart

Het was een man met lange snorren
En zijn knecht was helemaal zwahahahahart
En zijn knecht was helemaal zwart
Het was Sint-Nicolaas die kwam horen
Het was Sint-Nicolaas die kwam horen
En o wat bonsde toen mijn hart
En o wat bonsde toen mijn hart

Bron lied: Langspeelplaat - 25 Sinterklaasliedjes / Kinderkoor Pim Pam Poentje

Och moeke, hoor eens even

Och, moeke, hoor eens even
Een pop had ik zo graag
Zou Sinterklaas ze geven
Als ik er hem om vraag
Moe lachte en zei:" Ik weet het niet
Je moet het maar eens vragen Griet"

Toen 't avond was, vroeg Grietje
Een popje in haar schoen
En zong een heel mooi liedje
Van Sinterklaas Kapoen
Maar Sinterklaas die zei: boe-boe!
Toen ging ze gauw naar bedje toe

Maar o, die and're morgen
Raad eens wat Grietje zag?
Wat daar zo half verborgen
Voor haar op tafel lag?
Je raadt het wel, het was een pop
Met o zo'n snoep'rig hoedje op

H. Bruining / H.J. den Hertog

O, kom er eens kijken - ( Zes december)

O, kom er eens kijken
wat ik in mijn schoentje vind
alles gekregen
van die beste Sint!

Een pop met vlechtjes in het haar
een snoezig jurkje kant en klaar
drie kaatseballen in een net
een letter van banket.

O, kom er eens kijken
wat ik in mijn schoentje vind
alles gekregen
van die beste Sint!

Een bromtol met een zweep erbij
een doos met blokken, ook voor mij
en schaatsen en een nieuwe pet
een letter van banket.

O, kom er eens kijken
wat ik in mijn schoentje vind
alles gekregen
van die beste Sint!

Tekst: K. Leopold