Frankrijk

In het grootste gedeelte van Frankrijk viert men het Sinterklaasfeest niet. Voor de Fransen is 6 december gewoon de naamdag van Saint Nicolas. In een aantal regio’s in het noorden en oosten van Frankrijk wordt Sinterklaas groots gevierd met optochten en vuurwerkshows. Lorraine heeft Sint Nicolaas als beschermheilige. De sterfdag van Sint Nicolaas, 6 december, wordt beschouwd als een feestdag. Saint Nicolas bezoekt samen met Père Fouettard en zijn ezel alle dorpen en steden van Lotharingen.

Sint Nicolaas en Lorraine 

Tegen het eind van de elfde eeuw neemt de Lotharingse ridder Aubert van Varangéville een vingerkootje van de bisschop van Myra uit Bari (daar liggen de relieken van St. Nicolaas) mee naar zijn woonplaats Port aan de Meurthe. In 1093 wordt de eerste kerk gebouwd om het vingerkootje een veilige plek te geven.

Het vingerkootje boekt al gauw resultaten (wonderbaarlijke genezingen, heil en verlichting) en trekt duizenden pelgrims van buiten de regio: uit het Moezel- en Rijndal en rond de dertiende eeuw uit heel Duitsland. Het stadje Port verandert zijn naam in het meer toepasselijke ‘Saint-Nicolas-de-Port’.

Een van de meest opvallende wonderen is dat van de Lotharingse landheer van Réchicourt die rond het jaar 1230 vertrekt om zich bij zijn leger te voegen, op kruistocht in Palestina. Eenmaal in Turkije wordt hij gevangen genomen door de Saracenen die niet schromen om losgeld te vragen voor zijn vrijlating. Maanden gaan voorbij zonder dat iemand reageert op zijn geval.

Na een aantal jaren is iedereen in Lorraine de landheer vergeten. De in Turkije vastgeketende Heer van Réchicourt bidt iedere avond een smeekgebed aan Sint Nicolaas om hem uit zijn gevangenschap te bevrijden. Op 5 december, rond 1240, wordt hij midden in de nacht wakker van de kou. Tot zijn stomme verbazing bevindt hij zich niet meer in zijn cel maar voor de ingang van de kerk van Saint-Nicolas-de-Port… in Lorraine!