Vruchten / Noten

Het strooien (ook wel uitdelen) van (peper-) noten en vruchten is een bekend onderdeel van het Sinterklaasfeest. Het heeft te maken met het Sinterklaasfeest als midwinterfeest onderweg naar de komende lente. De oogst werd ook in de donkere tijd gedeeld zodat mensen hoop konden houden de winter door te komen en het strooien staat symbool voor het zaaien. De vruchtbaarheidsgedachten die hierachter zitten, vinden we op veel plaatsen in Europa terug. Ook hier kun je daarnaast denken aan het symbool van de roe waarmee de vruchtbaarheid wordt opgewekt, maar ook aan de goedheiligman die voor het vinden van een partner werd aangeroepen waarbij de gedachte aan vruchtbaarheid ook naar voren komt. Een complex feest dus met oude wortels en niet een simpel door een persoon geconstrueerd kinderfeest waar sommige mensen het voor aanzien.

Ca. 1665 / 1668 - Het Sint Nicolaasfeest, Jan Steen

Ca. 1810 / 1861 - Het Sint-Nicolaasfeest, Jacobus Josephus Eeckhout

Ca. 1690 - Het Sint Nicolaasfeest, Richard Brakenburgh

Ca. 1700 - Het Sint Nicolaasfeest, Richard Brakenburgh

Afb. 1 en 2: (Ca. 1690) Sfeerfoto's 'Frans hals Museum' / Bron Afb. 3 en 4: (Ca. 1700) www.commons.wikimedia.org

Ca. 1700 / 1899 - Sint Nicolaasfeest, Anoniem

Centsprenten - Volksprenten

1850 - Boekje 'St. Nicolaas en zijn knecht' / Herdrukken

'St. Nikolaas op Strooiavond'

Bron Afb. 1: (Eerste druk - 1850) www.hetoudekinderboek.nl / Afb. 2 t/m 6: Herdrukken, klik hier

Illustraties / Overige

Foto 1: Jr. 60, Papieren schaal - Collega verzamelaar A

Sinterklaaspapier - Vruchten

Foto 7: Verzamelaar L