Zwarte Klazen

Aan de vorm van ons huidige Sinterklaasfeest hebben verschillende (oer)oude tradities bijgedragen.  Eén bron wordt gevormd door de lekenspelen en optochten, waarin Nicolaas optrad met geketende duivels. Deze festiviteiten, die een uiting waren van de enorme angst voor de duivel in de middeleeuwen, verspreidden zich vanaf 1400 over Europa. De zwarte duivels evolueren vervolgens tot verschillende gedaanten.

In 1871 beschreef Ter Gouw 

Bijvoorbeeld het bestaan van Zwarte Klazen: ”Gingen te Amsterdam de ‘Zwarte Klazen’, onder groot rumoer, en met schoorsteenkettingen een afgrijselijke muziek op de straatkeijen makende; de buurten rond, om op deuren en vensters te bonzen en met een bullebaksstem te roepen: ‘Synder ook quaje kyeren?’

Zwarte Klaas (heden)

Meer over Zwarte klazen, klik hier