Malta 'Siggiewi'

De Maltese eilandengroep is een zeer katholiek land met een grote diversiteit aan religieuze festiviteiten die gedurende het gehele jaar plaatsvinden. Feestdagen bepalen het leven op de eilanden en sommige zijn zelfs nationale feestdagen. De belangrijkste evenementen zijn echter de verschillende festas die in de dorpen plaatsvinden, ter ere van de plaatselijke patroonheiligen. In het dorp Siggiewi is St. Nicolaas de partoonheilige van de plaatselijke kerk. Het feest St. Nicholas wordt altijd op de laatste zondag van juni gevierd. Heel het dorp is versierd. Dit geldt met name voor de straten waardoor de processie zal voeren. Door het gehele dorp worden kraampjes opgezet waarin eten, drinken en snoep worden verkocht, de kerk is prachtig versierd met verlichting. Het gehele festa wordt gespreid over een week. Op zondagavond wordt het feest afgerond met een processie: St. Nicholas wordt dan door het dorp gedragen door ongeveer 12 man voorafgegaan door de kerkleiders en de fanfare. Tijdens de afsluiting van de processie wordt er een groot vuurwerkshow afgestoken vanaf de kerk. Het is een wonderbaarlijk schouwspel.

St. Nicholas kerk van Bari

 

De ruïne van de oude dorpskerk gewijd aan Nicolaas van Myra is nog steeds te vinden in de stad. Ter vervanging van deze kerk werd van 1676 tot 1693 een nieuwe kerk gebouwd in barokstijl, die gewijd werd aan dezelfde heilige. Aan het eind van de 19de eeuw werd de kerk nog wel uitgebreid en gemoderniseerd.

St. Nicholas beeld gemaakt in 1737

Processie met het standbeeld

Processie festa / vuurwerkshow