Schimmeltje op het dak

Trippel, trappel, trippel, trap
Daar is Sinterklaasje
’t Paardje trippelt over ’t dak
Vrolijk als een haasje
’t Ruikt daar zeker ’t lekk’re hooi
In mijn kleine schoentje
En het luistert hoe ik zing:
Sinterklaas Kapoentje.

Trippel, trappel, trippel, trap
‘k Zal het even roepen
Lieve schimmel kom eens gauw
Uit mijn schoentje snoepen
Eet gerust maar alles op
En wees niet verlegen
Smul maar gauw je buikje rond
‘k Heb ’t voor jou gekregen

Tekst en melodie: S.Abramsz

Sint Nicolaas in de vliegmachine

Zeg heb je't al gehoord
Of heb je't al gezien
Sint Niklaas kwam van 't jaar
In een vliegmachien
Zoo kwam hij aangevlogen
Ik zag den bisschop duid'lijk gaan
Hij had zijn rooden mantel aan
Zijn staf blonk in den zonneschijn
O, jongens dat stond fijn

Zijn knechtje Zwarte Piet
Die bracht er heel parmant
Sint Niklaas naar de kind'ren
In Nederland
Die waren opgetogen
Zoo daalde hij bij zonnig weer
In Amsterdam, op 't vliegveld neer
En ieder juichte vrolijk mee:
Sint Nicolaas, hoezee!

S.M. Bouman van Tertholen

Sint Niklaas geef me een trommel

Sint Niklaas is jarig, o, wat zijn we blij

Sinterklaas is jarig
o, wat zijn we blij
Hij is lang niet karig
met zijn lekkernij
Trala, trala, tralala, traralalalalala
Trala, trala, tralala, traralalalalala

Mooie prentenboeken
heeft hij in zijn zak
Lekk're krentenkoeken
en nog meer gebak
Trala, trala, tralala, traralalalalala
Trala, trala, tralala, traralalalalala

Tekst en melodie: S.Abramsz

Sinterklaas die goede heer

Sinterklaas die goeie heer
Komt hier alle jaren weer
Uit het land van Spanje
Dan brengt hij ons lekk're koek
Speelgoed en een prentenboek
Appeltjes van oranje

Piet de knecht zo zwart als roet
Met een ketting aan zijn voet,
Kijkt door 't vensterglaasje
Als dan allen groot en klein
Lief en zoet naar bed toe zijn
Roep hij Sint Niklaasje

Mandje voor ons altegaar
Staat al in de keuken klaar
Met een aardig briefje
Dan legt Sinterklaas daarin
Wat het meest is naar zijn zin
Voor zijn hartediefje