Oudste Fresco van Sint Nicolaas in Nederland

Sint Nicolaas in de Walburgiskerk, Zutphen

(detail van de vorige afbeelding)

De geketende Arius als Demon aan de ketting van St. Nicolaas

Artikel: Een ongewone voorstelling van Sint Nicolaas

Arianisme

Het arianisme is een stroming binnen het christendom, ontstaan in het begin van de 4e eeuw, die werd genoemd naar haar stichter Arius (256-336), presbyter van Alexandrië. Het tegenwoordige unitarisme, ontstaan onder invloed van de Verlichting in de 17e en 18e eeuw, is een moderne variant van het oude arianisme.

Het Concilie van Nicea werd bijeengeroepen om over de dwalingsleer van Arius over de Godheid van Jezus te spreken.

Het verhaal gaat dat Nicolaas, Arius die daar ook aanwezig was een klap in zijn gezicht gaf omdat hij de Godheid van Jezus afwees.

Voor meer oude bronnen omtrent Arianisme, Klik hier

Concilie van Nicea

Bron Foto: Dick Osseman, klik hier voor de site 

Concilie van Nicea (325) - Byzantijns fresco in de kerk van St. Nicolaas van Myra

Het Eerste Concilie van Nicea was een concilie van christelijke bisschoppen die bijeengeroepen waren in Nicea in Bithynië (hedendaags İznik in Turkije) door de Romeinse keizer Constantijn I in 325. Dit eerste oecumenisch concilie was de eerste poging om consensus te bereiken in de Kerk door middel van een vergadering die het hele christendom vertegenwoordigde.

De grootste verwezenlijkingen van dit concilie waren de regeling van de christologische kwestie betreffende de aard van Jezus en zijn relatie tegenover God de Vader, de opstelling van het eerste deel van de geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel, het regelen van de datumberekening van Pasen en de afkondiging van het vroege canoniek recht.

Voor meer oude bronnen omtrent Concilie van Nicea, Klik hier