Piet ouder dan 1850

Sint- en Pietengilde bewijst dat Zwarte Piet ouder is dan 1850

Heerhugowaard, 25-10-2016, Het Sint en Pietengilde heeft met behulp van vele vrijwilligers nieuwe bewijzen gevonden die aantonen dat de herkomst van Zwarte Piet veel ouder is dan nu wordt beweerd en laat daarmee ook zien dat beweringen van racisme totaal ongegrond zijn. Op basis van deze nieuwe bewijzen van de historische achtergrond en gelaagdheid van de Zwarte Piet figuur, ook vóór 1850, meent het Sint en Pietengilde dat het Sinterklaasfeest des te meer bescherming verdient als cultureel erfgoed van de VN, inclusief de voor cultuur en traditie cruciale Zwarte Piet figuur.

Het uitgebreide document “Zwarte Klaas is Zwarte piet” waarin zij dit uitleggen is te downloaden vanaf de website: http://sintenpietengilde.nl/zwarte-klaas-is-zwarte-piet-2/

Sinterklaas was de zwarte knecht!

Veel tegenstanders van Zwarte Piet, waaronder ook de media en de Nederlandse omroepen blijven beweren dat voor 1850 - tot het moment van het verschijnen van het boekje van Jan Schenkman - Sinterklaas altijd alleen op pad ging en er geen Zwarte Piet figuren waren en dat daarom Zwarte Piet in de koloniale tijd zou zijn geïntroduceerd in dat boekje als een gekleurde persoon.
Dat Sinterklaas alleen op pad ging klopt! Wat men er echter verzuimt bij te vertellen is dat Sinterklaas juist de zwarte begeleider was die later als Zwarte Piet bekend werd. Dat werpt nu een bewezen nieuw licht op de geschiedenis waarvan Nederlanders het recht hebben op het juiste verhaal. Zeker omdat verkeerde interpretaties de Zwarte Pieten discussie onterecht een kant op stuurt die op onjuistheden is gebaseerd.

Schenkman heeft Zwarte Piet niet ontworpen

Zwarte Piet zou een stereotype van de zwarte mens zijn en dit moet beslist veranderen is nu het uitgangspunt van onder andere RTL Een figuur die in de huidige maatschappij geen plaats meer zou mogen hebben, volgens personen die het bij de omroepen voor het zeggen hebben. Geschiedenis doet voor hen ook niet meer ter zake want er zijn nu eenmaal mensen die door Zwarte Piet worden gekwetst.

De stelling dat Zwarte Piet gebaseerd is op luxepages die Schenkman vermoedelijk aantrof in de romantische literatuur van de 19e eeuw is vaak gebruikt om de mening van mensen in Nederland te beïnvloeden en mensen tot bereidheid te dwingen in de verandering van Zwarte Piet. Veel mensen hebben zich met succes verzet tegen deze stelling door de figuur in een breder Europees perspectief te plaatsen. Dat Zwarte Piet inderdaad rechtstreeks in dit bredere verband thuishoort, is vaak ontkend. Zwarte Piet zou pas in 1850 zijn bedacht in zijn huidige vorm door Jan Schenkman en zijn boekje zou de blauwdruk vormen voor ons huidige Sinterklaasfeest. Dit is echter nergens op gebaseerd en onjuist. Zwarte Piet in de oervorm moet geen zwarte mens voorstellen en elke interpretatie die wel die kant op gaat, kan met kennis van de historie direct opzij gelegd worden en op deze wijze geen basis vormen voor deze stelling.

“Het vast blijven houden aan de bewering dat Zwarte Piet wel een zwarte mens zou moeten verbeelden en niet anders gezien kan en moet worden, getuigt van een oppervlakkigheid die in deze samenleving, waarin wij over en weer met diversiteit zullen moeten omgaan, ongewenst is”, aldus het Sint en Pietengilde.

“Beweringen die maar steeds herhaald worden als zouden kinderen door dit feest het racisme met de paplepel ingegoten krijgen, zijn op niets gebaseerd. Het feest met geweld willen interpreteren als racistisch door er een uitleg bij te bedenken in het kader van strijd tegen racisme is fout. Toch is dit precies wat er gebeurt en dit lijdt tot chaos en vernieling van het Sinterklaasfeest, waarbij het racismestempel onterecht aan dit geliefde feest gegeven wordt en blijft plakken”. Juridisch gezien is het verwijt van stereotype verworpen en uitspraken van het College voor de Rechten van de Mens en onlangs de Kinderombudsman die slechts op deze bewering gestoeld zijn, moeten van de hand gewezen worden. Dit nog afgezien van de kritiek die er gegeven is op de gevolgde werkwijze.

“Mensen verdienen beter. Dit geldt ook voor liefhebbers van het Sinterklaasfeest in zijn huidige vorm. Zij verdienen een eerlijke geschiedschrijving en bescherming van de traditie tegen RTL, Nickelodeon en NTR. Nederland heeft recht op een juiste uitleg van de vaderlandse geschiedenis waar ook Zwarte Piet een onderdeel van is. Of je het nu eens bent met Zwarte Piet of niet, de historie mag niet verloochend worden!”, aldus Marc Giling van het Sint en Pietengilde.