Vollenhove

De Grote of Sint Nicolaaskerk

Het gebouw

De kerk is gebouwd in de tweede helft van de 15de eeuw in de jaren 1450 tot 1485 (ongeveer). Het is een dubbele hallenkerk, waarvan de beide hallen even groot zijn: plm 45 m lang en 10 m breed. De noordhal is het eerst gebouwd en daarvan het hoge koor het allereerst: in de tijd voor de Hervorming moest het Heilige het eerst een onderdak hebben. Na de Hervorming, in Vollenhove plm 1580, werden de altaren afgebroken en de stenen gebruikt als grafzerken. Bij de restauratie van 1968-1977 werd de oude stenen altaartafel gemaakt tot hoofdtafel bij de viering van het Heilig Avondmaal. De wijdingskruisjes zijn nog te zien! Halverwege de preekstoel en het orgel is in de noordmuur het oorspronkelijke wijdingskruis van de bisschop nog te zien. Onder het orgel en bij de zij ingang is het nisje voor het wijwaterbakje bewaard gebleven. Van de muurschilderingen of fresco's is weinig bewaard gebleven. Bij de deur onder het orgel is nog een restant te zien en verder valt op het doek dat geschilderd is in de noordoosthoek van het hoge koor. Aan de drie haken en de roe is duidelijk te zien, dat men een afhangend doek wilde uitbeelden. Vermoedelijk vormde dat doek, de achtergrond van een beeld van Sint Nicolaas, aan wie de kerk gewijd is. Vele plaatsen rond de voormalige Zuiderzee hebben deze beschermheilige (zeevaart, visserij). Tot nu toe is er geen duidelijk antwoord gevonden op de vraag waarom de beide hallen even groot zijn. Dit komt maar zelden voor bij kerkbouw. Regel is dat de hal of het schip met het hoofdkoor groter is dan de andere ruimten, zoals zijhallen of zijbeuken.