Klimpieten moeten blijven!

"Wat iedere afdelingschef van deze Sint Nicolaas Actie moet weten", stond in 1954 boven een uitgebreide personeelsinstructie. Er werd nauwgezet in beschreven hoe de oude vertrouwde De Bijenkorf dat jaar zou worden omgebouwd tot het hoofdkwartier van de Sint. Dat moest gebeuren in tien dagen, maar sneller mocht ook. Het zou in oktober beginnen en iedereen had een duidelijke taak. Ook werd vast aangekondigd dat zaterdag 4 december verplicht zou worden overgewerkt om alles weer af te breken. Toen al zat Kerstman Sinterklaas op de hielen... De voorbereiding op de Sinterklaascampagne werd in de jaren zestig vervat in een handzaam boekje voor het personeel, dat jaarlijks verscheen: het Sint Nicolaas-ABC. Daarin werd eenieder voorgehouden dat het zwaar zou worden en dat de routine op voor sommigen misschien onaangename wijze onderbroken zou worden, máár - zo stond het er in 1960: “U wordt omringd door honderden collega's in talrijke afdelingen. Allen tezaam vormt u naar buiten 1 eenheid: DE BIJENKORF."
"Wie heeft er niet als kleuter van vier jaar aan de hand van vader of moeder minstens één keer een reisje naar de Amsterdamse korf gemaakt om daar, in de Lichthal, onze welhaast legendarische klimpieten te zien?", lezen we in de decembercatalogus van 1982. Als we de eenvoudige kartonnen Pieten van de jaren dertig even buiten beschouwing laten, maakten de Klimpieten begin jaren zestig hun entree op het Damrak. In 1963 tuimelden ze al prachtig driedimensionaal uitgevoerd in schuitjes die bevestigd waren aan een soort luchtballonnen aan het plafond. Niet veel later begonnen ze ook écht te klimmen. Sindsdien is er één jaar geweest dat men dacht dat het misschien ook wel zonder Klimpieten kon. Dat hebben ze bij De Bijenkorf geweten! Het volgende jaar waren ze er weer en nog bij de grote verbouwing van de Lichthal in 2004 liet de bedrijfsleiding er tegenover de Amsterdamse pers geen misverstand over bestaan: "De Pieten blijven." Ze houden een lange Sinterklaastraditie in De Bijenkorf in ere: jaar na jaar, omhoog, omlaag en weer omhoog, eindeloos en in onverstoorbare regelmaat.

Auteur: Niels Wisman

Bron tekst: www.onsamsterdam.nl (2009)

1962

Bron foto's: www.maibeeldbank.nl

1963 / 2016 - 53 jaar klimpieten

1964 

1971

Bron foto's: www.gahetna.nl

1993

Auteur: Ruud Hoff - Bron: www.anp.archief.nl

1997

Foto: Met dank aan O. Brouwer

2010 / 2012 

2011

2012

2015 - Voortaan gouden Klimpieten bij de Bijenkorf 

Bron foto's: www.telegraaf.nl 

Het is gedaan met de zwarte klimpieten bij De Bijenkorf. Het warenhuisketen zet voortaan gouden exemplaren in vanwege een nieuwe strategie, zo zegt de firma. (Zeg maar, onder druk van de Anti-Pieten)

2017 - Zilveren Klimpieten