St. Nicolaaskapel - Baak

Het oudste gebouw van Baak is de ruïne van de Sint Nicolaaskapel. Deze kapel, die in 1362 werd gewijd, is gesitueerd in een hoger gelegen gebied in een omgeving die tot 1955 bij hoog water functioneerde als tweede IJsselarm, de zogenaamde Baakse Overlaat. Door deze hogere, en dus droge ligging, konden de inwoners van Baak toch aan hun godsdienstverplichtingen voldoen als de kerk van Steenderen tijdens overstromingen onbereikbaar was. 

Zoals bekend werd er vroeger in en rond kerken begraven.
Dit lijkt ook bij de Baakse kapel het geval te zijn geweest, waarschijnlijk alleen als het kerkhof van Steenderen bij hoog water onbereikbaar was.
De dikte van de muren en de bouw van de toren wijzen er bovendien op dat deze diende als toevluchtsoord in tijden van gevaar. Na de reformatie raakte de kapel in verval en had in 1670 al geen kap meer. De rest van de kapel werd rond 1776 afgebroken door de heer van Baak en sindsdien rest alleen de huidige ruïne van de toren.
De ruïne bestaat nog uit twee geledingen en een deel van de klokkenverdieping van de gotische toren, met twee nissen in ieder gevelvlak.

Bron tekst: Brochure Open Monumentendag Bronckhorst 2016