St. Nicolaas is beschermheilige van

Kinderen

Scholieren

Studenten

Onderwijzers

Leraren

Advocaten

Notarissen

Juristen

Rechters

Rechtsgeleerden

Geestelijken

Reders

Schippers

Matrozen 

Vissers

Vishandelaren

Veerlieden

Reizigers

Pelgrims

Christelijke middenstand

Marskramers

Kooplieden

Kruideniers

Specerijenhandelaren

Parfumeurs

Apothekers

Korenhandelaren

Molenaars

Bakkers

Slagers

jeneverstokers

Bierbrouwers

Kuipers

Herbergiers

Lakenscheerders

Linnenhandelaren

Band- en lintwevers 

Kantwerkhandelaren

Knopenmakers

Bankiers

Boeren

Kaarsenmakers

Brandweerlieden

Prostituees 

Ongehuwde meisjes

Huwbare jongens 

Stoelenmakers

Soldaten

Steengroevearbeiders

Steenhouwers

Gevangenen

Schoorsteenvegers