Amsterdamse intochten - Begin jaren

In 1878, 1879, 1924 en in 1930 was er al een Sinterklaas intocht. Maar de eerste officiële intocht van Sinterklaas in Amsterdam was op 1 december 1934, sindsdien zijn er intochten in Amsterdam, behalve in 1944!

1878 - Intocht te Amsterdam

Opmerking: De intocht wordt op 10! december gehouden.

De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad - Bron www.delpher.nl

1879 - Sint Nicolaasfeest / intocht te Amsterdam

1924

Ca. 1930 - De optocht van Sint Nicolaas in Amsterdam

1934 - Eerste officiële intocht van A'dam

1934

1935 

Opmerking: In veel plaatsen werd Sint Nicolaas door een groot welkomstcomité ontvangen waaronder Herauten. Een van deze was soms ook paardenbegeleider. In een aantal plaatsen waaronder Amsterdam gebeurt dat nog steeds. Deze worden door mensen die hier van niet op de hoogte zijn vaak aangezien voor Witte Pieten, maar dat zijn het niet want het zijn dus de Herauten. De intocht van 1935 te Amsterdam wordt hiervoor, onterecht dus, vaak als voorbeeld genoemd.

1935 - Foto's