Bang maken van kinderen: Holle - Zware stem / Verwijzend vingertje / Lelijk bord op de borst 

Het vervormen van de stem is een steeds terugkerend gegeven in de schriftelijke bronnen. Er wordt gesproken over brommen, het opzetten van een grove stem, een holle stem en allerlei varianten er weer op. Met die specifieke stem vraagt (Zwarte!) Sinter Klaas of Zwarte Piet “Zijn hier ook stoute kinderen?” Het is een specifiek kenmerk van het Sinterklaasfeest waar de aandacht op gevestigd mag worden omdat het aangeeft hoezeer het huidige feest nog vele elementen draagt van de oude gebruiken. Hoewel het in het compleet versuikerde en gecommercialiseerde feest volgens sommigen is verdwenen, komt het nog wel degelijk voor in het spel zoals dat nog in vele gezinnen op Sint Nicolaasavond wordt gespeeld.

Voor meer oude bronnen omtrent holle stem betrekking hebbend op Nederland, klik hier

Zware stem in Sinterklaas verhalen - lied

Boekjes 1 t/m 4 van vóór 1970 / Bron lied 'Rommeldebommel' uit het boekje - St. Nicolaasliedjes, bijeengebracht door R.A. van Pelt en J.H. Boon (1927)

Bron uit het boekje - St. Nicolaasliedjes, bijeengebracht door R.A. van Pelt en J.H. Boon (1927)

Lied: Rommeldebommel (Zijn hier nog stoute kinderen?)

Lied: Het knechtje van Sint Nicolaas (zware stem)

Bang maken (van kinderen)

En Zwarte Piet vraagt met holle stem: “Zijn hier ook stoute kinderen?” Veel mensen hebben hiervan het prettig griezelen geleerd. Want stel je voor dat Piet je in de zak stopte en meenam naar Spanje! We vinden hiervan, naast soms treurige verhalen waarin kinderen nodeloos bang werden gemaakt, mooie voorbeelden. In vele oude bronnen vinden we dit gebruik terug ook al werd de zwarte figuur met kettingen toen vaak Sinter Klaas genoemd. Maar het was dezelfde als die wij nu Zwarte Piet noemen.

Voor oude bronnen omtrent bang maken met de betrekking hebbend in Nederland, klik hier

*eerste couplet

Vannacht heb ik gerucht gehoord,
bij ons op 't rode dak.
Geroep van boe-boe-boe boe boe,
en ‘t kraken van 'n tak
Dat was de knecht van Sinterklaas
k weet het zeker, 'k weet het zeker.
Dat was de knecht van Sinterklaas,
o jongens 't is zo'n baas.
Carlito, Carlito, de knecht van Sinterklaas.

S. Laming / H. Franke

Illustraties - Verwijzend vingertje van Sinterklaas

Afb. 1: Ca. ? - Boek 'Sint Nicolaas' - Verzamelaar B/ Afb. 2: Ca. 1890/1900 - Boek "St. Nikolaas' Bron: www.marktplaats.nl / Afb. 4: Ca. 1920, Boek 'sint Nicolaas' / Afb. 3: Ca. 1905-1910, Postkaart - Bron: www.openluchtmuseum.nl  Afb. 5: Ca. 193? - Boek 'St. Nicolaas komt' / Afb. 6: Ca. ? - Boek 'Het Sint Niklaasfeestje' - Gespot: Museumindezevendehemel / Afb. 7: Ca. ? - Boek 'St. Nicolaas' / Afb. 8: Ca. ? - Boek 'Sint Nicolaas' / Afb. 9: Jr. 50/60: Speculaaszakje / Afb. 10: 1955, Blad: KrisKras / Afb. 11 en 12: Jr. 50-60 

Afb. 1: Ca. 1920, Boekje 'St. Nicolaas' - Dank aan Jan-Willem / Foto 2: Sinterklaasbeeld - Efteling / Foto 3: Jr. 60, School vilt materiaal / Foto 4: Jr. 60, Cadeau sticker / Foto 5: 1948, Postkaart

Sinterklaaspapier - Verwijzend vingertje van Sinterklaas / Piet

Foto 7 t/m 10: Collega verzamelaar A / Foto 11 en 12: Verzamelaar L

Groot bord - lelijk papier op je borst - Luiaard / klikspaan / Snoeper 

Fragment 1: Ca. 1920, Boek 'St. Nicolaas'- Verzamelaar B / Fragment 2 t/m 4: Ca. 1920, Boek 'Sint Nicolaas in Nederland' - Verzamelaar B