Sint Nicolaastafel - Huiselijk

Op de avond vóór 6 december werden lekkers en geschenken (en waar nodig de roe!) op de Sint-Nicolaastafel gezet, nadat de jeugd al lang naar bed was gegaan. Dit werd meestal gedaan door welgestelde families, bij de armen zetten men de klomp of ander schoeisel bij de 'haard'. De andere morgen (Sinterklasochtend) mochten ze alles in ontvangst genomen worden. Bij de geschenken werden ook meestal de voorletter van deeg of eind van de 19de eeuw van chocola bij de betreffende kind bijgezet, zo kon men zien voor wie de geschenken was.

Voor meer oude bronnen omtrent Sinterklastafels, betrekking hebbend op Nederland, klik hier

1736 / 1775 - December: Sinterklaastafel, Jan Caspar Philips

Bron afbeelding: www.rijksmuseum.nl 

Omschrijving:

In het prentje zien we een welgestelde familie die het Sinterklaasfeest viert. Op de tafel staan twee manden met heel veel 'Sinterklaas' lekkernijen zoals: vruchten en 'suiker' harten en Letters! achter de maanden staan diverse Speculaasfiguren. Het meisje bij de tafel zit aan een tuigje vast, wat in die tijd heel normaal was. En de vrolijke meid met haar goed gevulde mand in haar hand, wat zal ze smullen! 

Centsprent - Volksprent - Prent

Ca. 1810

Bron afbeelding: www.dbnl.org 

Zie eens mietje! wat al lekkers U, St.Nicolaas al bragt; Omdat ge' als gehoorzaam Meisje, Uw verpligting hebt volbragt. Maar uw Broeder, die nooit luistert Naar zijn Ouders goede raad! Die onwillig, ongehoorzaam, Hun geboden heeft versmaad. Zie hoe staat hij nu te schreijen, Nu ziet hij een gart ten loon. Zie nu 't naberouw hem treffen! Zijt voortaan gehoorzaam Zoon, Dan verkrijgt gij ook geschenken, Voor een gart om u te straffen, Dubble portjes lekker goed. 

1850 - Boekje 'St. Nicolaas en zijn knecht' / Herdrukken

'St. Nicolaas in de kinderkamer'

Bron Afb. 1: (Eerste druk - 1850) www.hetoudekinderboek.nl / Afb. 2 t/m 6: Herdrukken, klik hier

1857 - Prent-historietjes voor kleine kinderen

Illustraties

Afb. 1: 1889 - Boek 'St. Nicolaasfeest' / Afb. 2: Ca. 1890/1900 - Boek 'Sint Nicolaas'- Verzamelaar B / Afb. 3: 1922 - Katholieke Illustratie / Afb. 4: 1922 - Boek 'Ons nieuwe Sinterklaasboek' / Afb. 5: 1928 - Boek 'Sinterklaas kapoentje' - Bron: www.pasttimebooks.nl / Afb. 6 en 7: 1936 - Boek 'St. Nicolaas' / Afb. 8: Ca. ? - Boek 'Met St. Nicolaas door Nederland' / Afb. 9: Ca. ? - Boek 'St. Nicolaas' / Afb. 10: Ca. ? - 'Boek St. Nikolaas' / Afb. 3: Ca. ? - Boek 'St. Nicolaas' - F.H. van Leent

Foto's 

Foto 1: 1925, Katholieke Illustratie / Foto 2: 1926, Blad "Groot Rotterdam'

Beschrijving foto 2: Het grootste genot van de ouders voor hetgeen zij op deze dag voor hun kind doen, is wel, de verrukking te aanschouwen, waarmee het op St. Nicolaasmorgen de geschenken bekijkt. foto uit het blad: