Home » Sint in de kunst » Jacobus Eeckhout

Ca. 1810 - 1861 / 'Het Sint-Nicolaasfeest'