Frankrijk dl3

Franse prent (La Saint Nicolas) ca. 1880

Afb. 1 / 6

Vertaling (afb. 1 / 6)

(afb. 1) Zuster! hoort gij de schel van de zwarte knecht van St-Nicolaas? Hij komt, om te vernemen, of gij wel zoet zijt geweest, kniel spoedig neder.

(afb. 6) goeden avond, Mevrouw, St-Nicolaas zendt mij, om te hooren, of de kinderen zoet zijn geweest? O ja, zij zijn altijd zeer gehoorzaam. het is goed, St-Nicolaaszal hen dezen nacht speelgoed en lekkers zenden.

Vertaling (afb. 10 / 15)

(afb. 10) Ha! mijn paard wil niet van dit hooi eten omdat de kleine August een slechte jongen is. Welnu hij zal noch suikergoed, noch speelgoed hebben, een dikke gart is goed genoeg voor hem.

(afb. 16) Au! au! Daar huil maar ondeugd, St-Nicolaas heeft uwe zuster mooi speelgoed gebracht en gij hebt niets dan een gart gekregen, dat zal u leeren om in het vervolg gehoorzaam te zijn, daar stoute jongen, hebt gij een gart.

Vertaling Franse / Nerderlandse tekst

De vertaling van deze Franse prent is afkomstig van een Nederlandse uitgave ca. 1890. Dat heeft te maken met: Rond 1850, bij de overgang van geschept papier naar machinaal vervaardigd papier, hebben de meeste Nederlandse uitgevers van kinderprenten hun productie gestaakt. Op de Nederlandse markt is dan naast de Belgische prenteuitgevers ruimte voor Franse firma's die hun prenten voorzien van Nederlandse tekst en hier verkopen.

'Aanpassen'

De tekst onder de eerste afb. is vertaald met: Zuster! hoort, gij de schel van de zwarte knecht van St-Nicolaas ... . De enige in Nederland bekende boeman is de zwarte knecht, dus die wordt in de tekst in plaats van Fouettard genoemd. En onder afb. 10 staat: 'Ha! mijn paard wil niet van dit hooi eten,'... . In Nederland heeft Sint Nicolaas een paard; de tekst is hierop aangepast hoewel de afbeelding een ezel laat zien. Tekst en beeld komen dus niet met elkaar overheen maar het aanpassen van de tekst aan de Nederlandse situatie had de voorkeur.