Zwarte Piet is geen racisme!

Zwarte Piet is racisme: doel bereikt?

Zwarte Piet als racistisch bestempelen snijdt dus eigenlijk geen hout, als je naar de feiten kijkt. Maar waarom roept er dan toch een kleine groep dat het racistisch is? De groep voelt zich gekwetst door het stereotype beeld van zwarte piet en de gesuggereerde link met het slavernijverleden. Misschien zou hun standpunt anders worden als deze mensen zich in de geschiedenis van Zwarte Piet verdiepen en naar de feiten kijken. Maar er schuilt een diepere reden achter het protest: de anti-zwartepieten proberen op deze manier discriminatie, racisme, slavernijleden (herstelbetalingen) in Nederland aan de kaak te stellen. Dat racisme en discriminatie nog altijd bestaan, valt niet te ontkennen. Sterker nog: het moet krachtig bestreden worden. De vraag is of dat doel bereikt wordt door Zwarte Piet gelijk te stellen aan racisme. De anti-zwartepieten noemen Zwarte Piet een racistisch figuurtje dat verwijst naar het Nederlandse slavernijverleden. Maar door Zwarte Piet weg te zetten als racistisch, is tegelijkertijd een grote groep Nederlanders die Zwarte Piet wel weten te waarderen eveneens weggezet als racistisch. De mensen zijn de discussie meer dan zat. De actie om racisme en discriminatie via Zwarte Piet aan de kaak te stellen, is zijn doel volledig voorbij geschoten. Het effect lijkt eerder averechts te werken. Een gemiste kans.

5-6-2020 - Gefeliciteerd Mark!

Gefeliciteerd Mark, die ene zin is na al die jaren dan toch uit uw mond gekomen: ‘Zwarte Piet verandert onder druk van het maatschappelijk debat.’
Dan vraag ik u Mark: ‘Welk maatschappelijk debat? U weet zeer goed dat het vanaf dag één een eenzijdig debat is geweest.
Mocht Zwarte Piet verdwijnen dan is dat geweest door leugens, angst, lafheid en pressie.
Neem de media in Nederland. Een uitzondering daargelaten hebben zij al jaren alleen positieve aandacht gegeven aan de tegenstanders van Zwarte Piet. Voorstanders werden en worden niet uitgenodigd in praatprogramma’s. De historie van het feest wordt bewust achterwege gelaten. Alleen wanneer de liefhebbers van Zwarte Piet belachelijk gemaakt kunnen worden, dan zijn de voorstanders ineens welkom.
Neem de bedrijven in Nederland die Zwarte Piet hebben verbannen. Dat hebben ze niet gedaan omdat er een maatschappelijk debat is. Dat hebben ze gedaan vanwege actievoerders die bedrijven dag en nacht bestoken met foute informatie en door te dreigen. De bedrijven worden aan een schandpaal genageld. Dat is geen debat. Dat is buigen voor angst.
Neem de politiek. U zegt doodleuk: ‘het is niet aan de overheid’. Hoe komt het dan dat het juist de overheid is geweest die al jaren intocht comités onder druk zetten en chanteren. Dit doen ze door te dreigen met geen subsidie en/of vergunning meer te verlenen als je niet aanpast. En ja, ook uw eigen partij, meneer Rutte, werkt hieraan mee. En ja, intocht comités zwichten onder de druk, simpelweg omdat ze hun rechten niet kennen.
Neem de schoolbesturen die Zwarte Piet verbieden. Ook wanneer de ouders van een desbetreffende school dat niet willen. Dat is niet veranderen omdat de maatschappij dat wil, dat is gewoon je wil opleggen.
Neem de kinderombudsvrouw die doelbewust alleen een klein selectief groepje, de harde kern van tegenstanders van Zwarte Piet, heeft aangehoord om een oordeel te vellen over Zwarte Piet. Haar oordeel hoefde ze alleen niet meer te vellen want die had ze al. Ze had alleen de juiste mensen nodig om een rapportje in elkaar te zetten. Een rapportje dat het standpunt van haar partij kracht bijzet, namelijk Zwarte Piet als racistisch weg te zetten en daardoor te kunnen verbieden. De partij is genaamd GroenLinks.
Tot slot. U heeft zich nooit geïnteresseerd voor Zwarte Piet. Al jaren is Zwarte Piet voor u niet meer dan een pion op een schaakbord. U onderhandelt met andere partijen en zet daarbij Zwarte Piet in. Het is niet voor niets dat Lodewijk Asscher jaren geleden vrij spel kreeg om via achterkamertjespolitiek met grote organisaties, zoals grootwinkelbedrijven en landelijke media, te praten over Zwarte Piet. En nee, dat was geen debat. Tijdens die gesprekken werd er eenzijdige info gedeeld en vooral geen aandacht besteed aan de historie en de liefhebbers van Zwarte Piet.
En ook nu zet u Zwarte Piet in als pion. En dat met het oog op de fragiele meerderheid van uw positie in de Tweede en Eerste Kamer. U moet er toch voor zorgen dat u de juiste mensen te vriend houdt voor een meerderheid. En volgend jaar komen de verkiezingen er weer aan.
Maar wat nou als u de verkeerde pion inzet?

Met dank aan: R. Foesenek

Herstelbetalinglobby achter strijd tegen Zwarte Piet

Ze verschuilen zich achter grote woorden en nog groter klinkende organisaties. Toch bestaat de harde kern van de anti-Pietenlobby uit niet meer dan een handvol activisten die onderling allemaal met elkaar verbonden zijn. Wat daarin het meest in het oog springt: de lobby tegen Zwarte Piet is dezelfde als de lobby voor herstelbetalingen voor slavernij.
Het International Insitute for Scientific Research. Het klinkt gewichtig en respectabel, maar bestaat feitelijk uit niet meer dan één man, Sandew Hira. En in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, zet het ICSR (of eigenlijk dus Hira) zich in voor “mentale dekolonisatie”.
Afgaande op de naam lijkt ook het Landelijk Platform Slavernij Verleden heel wat, maar net als bij Hira hier betreft het niet meer dan de hobby van oprichter Berryl Biekman, degene die bij de VN aan de bel trok over het onrecht dat Zwarte Piet heet.

Klik hier voor het gehele artikel!

Geschiedvervalsing

In de geschiedschrijving van de laatste jaren is helaas dus alles op alles gezet om die oorspronkelijke betekenis buitenspel te zetten en de foutieve interpretatie uit te vergroten. Dat niet alleen: er is een nieuwe historie bedacht voor Zwarte Piet. Hij zou zijn gebaseerd op kindslaven. Als gevolg daarvan zou hij in zijn verdere ontwikkeling uiterlijkheden van blackface hebben gekregen. Informatie die dit tegen spreekt wordt voor de vorm overigens wel zijdelings even vermeld. Historici kunnen de professionele reputatie tenslotte niet helemaal op het spel zetten. Uiteindelijk wordt met deze informatie echter niets zinnigs gedaan om het luxe page/blackface verhaal te corrigeren. Integendeel! Er worden allerlei willekeurige verbanden gezocht en gevonden om zelfs in de roe een zweep te zien zoals die is gebruikt om slaven af te ranselen. De media heeft hier “doel” bewust aan meegewerkt bij het kiezen van hun documentaires over dit onderwerp en hielpen en helpen op die manier mee om het Nederlandse volk collectief op het verkeerde been te zetten.

Zorg over Zwarte Piet: Slavernij

Vanwege de rol die Nederland heeft gespeeld in de Trans Atlantische Slavenhandel (TAS) zijn er mensen die Zwarte Piet daarmee in verband brengen. De website Zwarte Piet is Racisme zegt het volgende: “Zwarte Piet is een figuur gebaseerd op de stereotyperende weergave van zwarte mensen in de 19de eeuw. Zijn verschijning refereert direct aan de Nederlandse geschiedenis van kolonialisme en slavernij. Ondanks de vele verhalen die er bestaan over de oorsprong van Zwarte Piet is dit de enige plausibele verklaring voor zijn tegenwoordige uiterlijk.” Lees verder

Black Face

Het is belangrijk om te beginnen met het volgende: De meeste mensen in Nederland hebben geen idee wat blackface inhoudt en zullen het daarom ook niet herkennen (Ze horen de klok wel luiden, ze weten alleen niet waar de klepel hangt!). Het is belangrijk mensen hierover informatie te geven. Lees verder

Roetveeg Pieten de oplossing?

Het antwoord is daarop Néé! De tegenstanders ziet de Zwarte Piet-figuur liever gisteren dan morgen verdwijnen. 

Lees hier het gehele artikel! (Terrein winnen met de anti-racistische strijd tegen Zwarte Piet: een tussenstand)

Hier nog een link (art. uit 2014) waar het actieplan genoemd wordt om Piet te verwijderen uit het feest. (De Sinterklaasoptocht moet dit jaar Zwarte Piet vrij worden. In het onderwijs moet er meer aandacht komen voor het Nederlandse slavernij- en koloniale verleden)

Roetvegen nog te veel black face

Volgens de tegenstanders zijn de roetvegen nog te veel black face! In het bovenstaande plaatje zien we een Roetveegpiet en in het onderste plaatje een schoorsteenveger uit de film Mary Poppins dus ook Black Face?

Black face all over the world

"Blackface wordt nergens ter wereld geaccepteerd", aldus de tegenstanders van Zwarte Piet.

Klik hier voor meer informatie over de begeleiders (rood omcirkeld) van Sint Nicolaas in Europa.

1703 

Omschrijving: In 1703 heeft de Leids/Amsterdamse schilder Matthijs Naiveu (1647-1726) een Intocht van Sinterklaas geschilderd tegen de achtergrond van wat lijkt op een Italiaanse stad.

In 1703 heeft de Leids/Amsterdamse schilder Matthijs Naiveu (1647-1726) een Intocht van Sinterklaas geschilderd tegen de achtergrond van wat lijkt op een Italiaanse stad. We zien Sint-Nicolaas op een paard met een lange baard en een rode muts. Links onderin beeld zien we een gehurkte persoon met kleding die wij kennen van Zwarte Piet. Hij lijkt echter bij de Harlekijns te horen. En alhoewel harlekijns zeker iets met het Sinterklaasfeest en Zwarte Piet te maken hebben (zie daarvoor een bron uit 1717) is daar hier GÉÉN SPRAKE van. De schilder gebruikt harlekijns in bijna al zijn schilderijen. Het geeft wel aan dat die kleding veel breder gebruikt is dan vaak wordt gedacht en dat de inspiratie ervoor ook hier vandaan is gekomen.

Lees verder

Zwarte Klaas

Zwart maken van het gezicht

In Europa (lichte huidskleur) was het zwartmaken van het gezicht met roet heel handig om jezelf te camoufleren en dat was vooral ´s nachts handig, De mensen hoefden alleen hun hand door de houtskool van een gedoofd vuur te halen. Dit zwartmaken heeft zijn plaats gekregen in de tradities van de verschillende feesten en begeleiders van Sinterklaas. Dit is het zwart dat we nog altijd kunnen herkennen in Zwarte Piet. Het donker en licht dat weergegeven wordt in Sinterklaas en Zwarte Piet heeft te maken met de midwinterzonnewende.

Zwarte Klazen / Zwarte Klaas

Tijdens de Reformatie kreeg het Sinterklaasfeest het moeilijk. Protestantse dominees hadden moeite met het ‘roomse’ geloof aan heiligen en probeerden ook de wereldlijke elementen van het feest af te schaffen, zoals bijvoorbeeld de populaire sinterklaasmarkten. Maar ook de Zwarte duivels ging hen te ver. Het Sinterklaasfeest veranderde er door van karakter. Het werd een huiselijk familiefeest, met cadeautjes voor de kinderen, die ook toen door de schoorsteen in de schoentjes van de kinderen belandden. Het onzichtbare nachtelijke bezoek nam een grote plaats in. Het feest bleef echter populair en men bleef het vieren als een vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid. In deze tijd vermengde de populaire zwarte figuur zich met de figuur van de heilige en zijn de ons overgeleverde Zwarte Klazen ontstaan, veelal gespeeld door opgeschoten jongvolk. Zowel de katholieken als de protestanten bleven het feest in huiselijke sfeer vieren. Soms werd een Zwarte Klaas aan de jonge kinderen getoond wat de spanning verhoogde. Er kwamen sinterklaasliedjes, die buitengewoon geliefd waren en heel lang onveranderd zijn gebleven.

De Zwarte Klazen kwamen na de Godsdienstvrijheid weer terug als aparte figuren, zoals zij dat voor de reformatie ook waren. Pas in de loop van de negentiende eeuw kreeg Sinterklaas zijn status als bisschop terug. De donkere begeleider keerde niet terug als de duivel, maar in menselijke gedaante.

Meer weten over de Zwarte Klazen, klik hier

Ketting - De ketting is géén slavenketting!

Foto: week in beeld (1946)

Een niet onbelangrijk kenmerk (naast roe zak en zwart gezicht) is de ketting van Zwarte Piet (en eerder de Zwarte Klazen). Tot de jaren ’50 van de 20e eeuw was Zwarte Piet regelmatig in het bezit van een ketting en de belangrijkste functie van deze ketting was ermee rammelen om zo lawaai te maken. Naast het hard bonzen op de deur en ook het rinkelen van (koebellen) is deze ketelmuziek een belangrijk onderdeel van het Sint Nicolaas feest.

Lees verder

Herauten

In veel plaatsen werd Sint Nicolaas door een groot welkomstcomité ontvangen waaronder Herauten. Een van deze was soms ook paardenbegeleider. In een aantal plaatsen waaronder Amsterdam gebeurt dat nog steeds. Deze worden door mensen die hier van niet op de hoogte zijn vaak aangezien voor Witte Pieten, maar dat zijn het niet want het zijn dus de Herauten. De intocht van 1935 te Amsterdam wordt hiervoor, onterecht dus, vaak als voorbeeld genoemd. Net als de foto uit 1965, die op sociale media als bewijs is dat er Witte Pieten zijn in Amsterdam, oordeel zelf met de originele foto!

Zie ook de entry (1935) bij het Amsterdams Sinterklaasboek:, klik hier

1935 - Intocht Amsterdam

1965 - Intocht Amsterdam

Deze foto stamt echter uit 1965 en de Zwarte Pieten zijn er zorgvuldig afgeknipt. Hier is de originele foto (links) en de afgeknipte foto (rechts).

De 'witte' Piet

Vanuit de hoek van tegenstanders van onze Zwarte Piet hoor je vaak dat er vroeger al witte Pieten mee liepen. Soms zie je er één, soms twee naast de Sint. Wie waren deze zogenaamde witte Pieten en wat was hun functie? Lees verder

Wildgeraas 

Wild Geraas, een zoektocht op DVD naar de oorsprong van het Sinterklaasfeest. (Arnold Jan Scheer)

Aan het maken ervan is meer dan 30 jaar research voorafgegaan, waarbij in een periode van de laatste 20 jaar in bijna alle Europese landen Sint Nicolaas- en midwinterriten zijn gefilmd, maar ook daarbuiten en twee jaar lang is vervolmaakt en gemonteerd. Uit ruim honderd uur materiaal is een film ontstaan die een totaal ander licht werpt op het Sinterklaasfeest en op de kwestie Zwarte Piet. Met nieuwe inzichten van deskundigen welke nooit op de televisie werden gezien of gehoord.

Meer informatie / DVD bestellen: www.wildgeraasdefilm.nl

NOS - RTL - Nu.nl verkoop geen onzin!

Weer een mooi voorbeeld hoe slecht geïnformeerde media mensen "bewust" collectief op het verkeerde been blijven zetten door zich totaal niet serieus te verdiepen in de juiste historie. Van begin tot eind volkomen onzin en historisch volstrekt onjuist, de filmpjes van RTL nieuws en Nu.nl ... in en in triest....

Dubieuze rol Meertens instituut in Zwarte Pietendiscussie

Eerst over het Meertens instituut

Het Meertens Instituut is een onderzoeksinstituut dat zich bezighoudt met de bestudering en documentatie van Nederlandse taal en cultuur. Centraal staan de verschijnselen die het alledaagse leven in onze samenleving vormgeven. Het Meertens Instituut is onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen.

Nu het volgende:

Boekrecensie:
De komediant, de piraat en de geschiedvervalser
Auteur: Michiel C. de Jong

In het deel de geschiedvervalser gaat de schrijver gedetailleerd en treffend in op de wetenschappelijke dwaling van het Meertensinstituut als het gaat om het beschrijven van de geschiedenis van het Sinterklaasfeest en de bedenkelijke rol die zij daarmee speelt in het huidige debat rond Zwarte Piet. Een instituut dat vanwege zijn focus op Volkskunde en Volkscultuur de plek bij uitstek zou moeten zijn waar betrouwbare informatie betreffende de oorsprong van het Sinterklaasfeest te halen zou moeten zijn. Helaas is niets minder waar. Michiel de Jong belicht in zijn boek op goede wijze waar het in ieder geval misgaat bij dit instituut en haar medewerkers en dit is, naar onze mening, nog maar het topje van de ijsberg.

Koop hier het boek

Problemen bij het duiden van Zwarte Piet

Het feit dat Zwarte Piet qua uiterlijk soms lijkt op blackface brengt andere problemen met zich mee wanneer we hem beschouwen. Wanneer we bijvoorbeeld kijken naar De foto op de website van Zwarte Piet is Racisme met de datum 19 september 2012. (Er is een Engelse en een Nederlandse versie) waarop een Zwarte Piet te zien bij wie zeven dingen worden aangegeven waarvan gemeend wordt dat die duiden op racisme in de figuur. Met verbazing is dit plaatje met de uitleg bekeken. Het haar, de lippen en de oorringen worden genoemd, maar ook het zwarte gezicht, de roe en de zak, worden als racistische symbolen geduid en dit kan gegeven de informatie zoals die op deze website naar voren komt, niet anders dan historisch incorrect worden genoemd. Zeker wanneer je je bewust bent van de vier kenmerken van Zwarte Piet (en andere begeleiders van Sint Nicolaas: namelijk dat zwarte gezicht, een zak, een ketting en een roe (en soms ook huiden en hoorns). Daarnaast is ook ten aanzien van de kleding en het haar wel een andere duiding te geven. De ketting wordt hier niet genoemd, maar plaatjes waarop die wel weer een rol speelt, staan aan het eind van deze pagina. (Let op: de ketting maakt geen deel meer uit van de huidige Zwarte Piet, het betreft hier oudere weergaven. Zij duiden op de voortzetting van Zwarte Piet van oudere begeleiders van Sint Nicolaas die een ketting droegen die geen symbool van slavernij was, maar van de onderwerping van het heidense aan de Heilige zoals de kerk dat graag wilde zien. Ook hier is de verwarring met een slavenketting begrijpelijk, maar niet terecht.) Verder wordt soms de inhoud van zak, de lekkernijen als verband met het kolonialisme gezien. De handel in specerijen dateert echter al van voor het koloniale tijdperk Ook is er een rekening uit 1360 uit Dordrecht bekend waarin gesproken wordt over een claescoeck (Janssen) waarvan we weten dat die met specerijen gemaakt werd. Van een rechtstreekse oorsprong in het koloniale verleden kan men dus ook hier niet uitgaan, het is veel ouder. De kleding (de vrolijk gekleurde outfit) vormt niet echt een probleem omdat mensen in verschillende posities dergelijke kleding droegen en ook de klazen zich al in dergelijke kledij vertoonden.

 

Gedrag en rolverdeling, knecht

In aanvulling op de uiterlijke kenmerken wordt het gedrag van Zwarte Piet vaak geïnterpreteerd als ook verband houdend met blackface en de de minstrel traditie. Er zijn echter zeker oudere verklaringen hiervoor omdat het ondeugende gedrag van Zwarte Piet van een veel oudere datum stamt en van doen heeft met zijn heidense wortels. (Renterghem) Rare gezichten trekken en grappig doen was een reactie op de soms erg dwingende houding van kerk en overheid.

Zwarte Piet geschiedenis en meer!

Op de sites van Sint Nikolaas en Zwarte Piet / Sint&Pietengilde. Het zijn twee sites waar je de geschiedenis, legenden en alle andere zaken rond het Sint Nikolaas feest aantreft, doormiddel van oude bronnen betrekking hebbend op Nederland en overige landen waar ze het St. Nicolaasfeest vieren met zijn 'zwarte' begeleider.