Sint via de post

Van het eind 19e eeuw en in het begin van de 20e eeuw tot eind jaren 70 was het gebruikelijk om rond 5 december elkaar sinterklaaskaarten te sturen. Je kreeg dan de persoonlijke (lieve - stoute) groeten van Sint en Piet of de groetjes van de familie. De kaarten zijn nog steeds te koop in de winkels of via de bekende 'kaarten' websites. Het versturen van de sinterklaaskaarten in de jaren 90 tot heden is iets minder populair wat wij nog steeds doen met kerst en oudjaar.

1891 - Advertentie: St. Nicolaaskaarten

Jaren 1910 / 1920 

Kaart 1: 1912 - Kaart 2: 1925 - Kaarten 3 / 4 Jaren 20 - Kaart 5: 1926

Jaren 50 / 60

Jaren 70

Groetjes van Sint en Piet / Lief zijn hoor!

Postkaarten:

Foto 1: Gespot - Tentoonstelling 'Sint in het oude raadhuis' (2018) / Foto 2 t/m 5: gespot -Tentoonstelling 'Wie zoet is krijgt lekkers' (2016)

Verwijzing pagina's