Kampen

Sint Nicolaas of Bovenkerk

Over de Bovenkerk

De Bovenkerk (of St. Nicolaaskerk) is een gotische kruisbasiliek uit de 12e eeuw in het centrum van de stad Kampen in Overijssel.

De kerk kent een rijke geschiedenis waarvan veel is terug te zien in het eeuwenoude gebouw. Onder andere het vroeg-renaissance koorhek, een natuurstenen kansel en een monumentaal Hinsz-orgel.

Naast de karakteristieke kerktoren kan de Bovenkerk bogen op een schip met dubbele zijbeuken, een gesloten priesterkoor met kooromgang en straalkapellen.

Verwijzing websites:

*Website kerk: www.deboevenkerk.nl

*Kerkgebouw - bouwgeschiedenis: klik hier