Denekamp

St. Nicolaaskerk

De Sint-Nicolaaskerk is een rooms-katholieke kerk in de Nederlandse plaats Denekamp gelegen in de Twentse gemeente Dinkelland. De kerk is gewijd aan Nicolaas van Myra.

Oudste geschiedenis

Al in 1276 moet er een kerk in Denekamp hebben gestaan, dan is er namelijk sprake van een plebanus de Demnichem. In latere tijd waren er twee vicariën aan de kerk verbonden. Na de Reformatie ging de kerk in handen van de protestanten over. Koning Lodewijk Napoleon wees haar in 1809 echter aan de rooms-katholieke gemeente toe die veel groter was.

Bouwgeschiedenis

Het middeleeuwse deel van de kerk bestaat uit de toren en het schip dat twee traveeën telt. De oostelijke travee bezit muurwerk dat uit de dertiende eeuw stamt, de westelijke travee stamt uit de eerste helft van de vijftiende eeuw. De toren werd in de tweede helft van de vijftiende eeuw of begin zestiende eeuw tegen de kerk aan gebouwd. Het oorspronkelijk koor was blijkens achttiende-eeuwse afbeeldingen smaller dan het schip en tamelijk ondiep. Dit koor werd na teruggave van de kerk aan de katholieken gesloopt en vervangen door een transept en nieuw koor. Dit negentiende-eeuwse deel werd rond 1911 vervangen toen de kerk volgens plannen van Wolter te Riele sterk werd vergroot met een nieuw transept met veelzijdige kruisingtoren en een nieuw koor met zijkapellen. Voor de bouw van dit deel van de kerk werd voornamelijk baksteen gebruikt.

gebrandschilderde ramen

De Sint-Nicolaaskerk heeft gebrandschilderde ramen die zijn gemaakt door vier generaties van de familie Nicolas. In 2004 is er een abstract glas-in-loodraam geplaatst van kunstenares Annemiek Punt.

Sint Nicolaasbeeld met knecht ruprecht?

Bron foto's: www.sintenpietengilde.nl 

Sint Nicolaasbeeld met een soort van Knecht Ruprecht erbij of een pelgrim, dat wordt niet helemaal duidelijk. Knecht Ruprecht is in het oosten van Nederland zeker geen onbekende zoals blijkt uit dit artikel uit 1913.

Sint Nicolaas, redt de zeelieden

Sint Nicolaasvaandel

Sint Nicolaasbeeld op het Nicolaasplein

Op het plein, naast de gelijknamige kerk staat het beeld van St. Nicolaas met enkele kinderen, ontworpen en in brons gegoten door de bekende kunstenaar Joseph Krautwald uit Rheine. In februari 1998 heeft de toen 33 jaar bestaande carnavalsvereniging 'De Köttelpeer'n' dit kunstwerk als jubileumgeschenk aangeboden aan de bevolking van Denekamp. Het symboliseert de band tussen het carnaval in Denekamp en de gemeenschap rondom de grote St. Nicolaaskerk.

Beieren in de Denekampse Sint Nicolaastoren