Sint-Nicolaas gespot

Amsterdam

Foto 1: Sint Nicolaasbeeld in de Begijnhofkapel / Foto 2: Sint Nicolaasbeeld staat in het ABN-Amro gebouw (hoek Dam-Damrak) / Foto 3: Gevelsteen Sinter Claes (Dam nr. 2) / Foto 4: Gevelsteen in de Sint Nicolaasstraat / Foto 5: Straatbord 'Sint Nicolaasstraat' / Foto 6: Muurschildering in de 'Krijtberg' / Foto 7 en 8: Schilderij in het Hotel Barbizon

Antwerpen - 'Sint Nicolaasgodshuis'

Sint-Nicolaasgodshuis, ook wel de tegenwoordige Sint-Nicolaasplaats: een kleine plaats in Antwerpen omgeven door enkele oude huizen en een kapelletje, met in het midden een beeld van de heilige Nicolaas van Myra, de patroonheilige van de meerseniers. Dit godshuis werd opgericht in 1386 door de ambachtslieden van de meerseniers om verarmde leden van hun ambacht in op te vangen. Tegenwoordig is het pleintje een soort cultureel centrum voor theatergezelschappen.

Denekamp - Nicolaasplein 

Op het plein, naast de gelijknamige kerk staat het beeld van St. Nicolaas met enkele kinderen, ontworpen en in brons gegoten door de bekende kunstenaar Joseph Krautwald uit Rheine. In februari 1998 heeft de toen 33 jaar bestaande carnavalsvereniging 'De Köttelpeer'n' dit kunstwerk als jubileumgeschenk aangeboden aan de bevolking van Denekamp. Het symboliseert de band tussen het carnaval in Denekamp en de gemeenschap rondom de grote St. Nicolaaskerk.

Deventer

Foto 1: Sint Nicolaas patroon van het Bergkwartier. (bergstraat 37/39) / Foto 2: Drie kinderen in de ton. (Prinsenplaats, poort naar Walstraat)

Den Bosch - Sint-Janskathedraal

Haarlem - Witte Herenstraat 30

Geschiedenis: De gevelsteen van het Coomanshofje hofje stond in 1622, na de Reformatie, op een door het kerkbestuur opgestelde lijst, waarop een aantal voorwerpen waren vermeld, die uit het straatbeeld verwijderd dien- den te worden. Of dit voornemen ook ten uitvoer is gebracht wordt niet vermeld, maar toen in 1659 een nieuwe toegangspoort naar het hof)e werd gebouwd kreeg de gevelsteen hierin een plaats boven de deur. Daarna is de steen toch nog een keer verwijderd, want tijdens recentelijk restauratiewerk aan het achterliggende gildehuis werd de gevelsteen onder de vloer teruggevonden. Sint Nicolaas prijkt sindsdien weer boven de toegangspoort van het voormalige hofje. Voormalig, want het hofje werd in 1871 gesloopt. Alleen de poort en het gildehuis zijn bewaard

De afbeelding op de gevelsteen toont ons St. Nicolaas, beschermheilige van het Comansgilde, met twee kinderen in een ten dele smekende, ten dele devote houding. De Sint, ook voor deze kindertjes blijkbaar de traditionele stok achter de deur, wijst vermanend op het gildewapen in de linkerbovenhoek; een schaal der gerechtigheid aan een uit een soort wolkenmotief gestoken arm.

Haarlem - Eemstraat 21

De Heiligen Huisjes in Haarlem-Noord is een bijzonder woningcomplex uit 1931. Iedere woning heeft zijn eigen heilige in de vorm van een beeld in de gevel. Sint-Nicolaas

Heythuysen - Dorpstraat

Kaatsheuvel - Efteling

Het beeld van St. Nicolaas en de fontein daaromheen op de St. Nicolaasplaets zijn in 1975 geschonken aan Anton Pieck, bij zijn afscheid van de Efteling. Het was een eerbetoon van het personeel aan Pieck, omdat hij erg van het Sinterklaasfeest hield.

Lutjebroek - Omring, Nicolaas

Maastricht - Mosasaurusweg 7

Een gevelversiering met alleen de attributen van de heilige zien we aan de Mosasaurusweg 7 in Maastricht. Het is een tegel-ensemble ANNO 1957 met zowel de staf en de mijter als de ton met de drie kinderen (en buitenbeeld de zak van Sinterklaas) met als onderschrift SINTERKLOASKE.

Meijel - Sint Nicolaasbeeld

Meijel - Zorgcentrum 'Sint Jozef wonen en zorg'

Mozaïek van Tom Franssen. Vanaf 1982 hing deze mozaïek in het gemeentehuis van Meijel, sinds 2009 hangt het in de soos van Zorgcentrum, Sint Jozef Wonen en Zorg.

Musea

Foto 1 en 2: Enkhuizen - Zuiderzeemuseum Foto 3: Spoorwegmuseum

Nieuwveen - Sint Nicolaashoeve

De geschiedenis: Sint Nicolaashoeve is een statige oude hoeve, anno 1858, met een rijke historie.

Meer dan honderd jaar geleden was de hoeve naast een boederij ook een tehuis voor oude en/of

gebrekkige boerenknechten.

De boerenknechten konden hier hun oude dag doorbrengen en bij ziekte werden ze zorgzaam verpleegd.

men moest zich wel aan de toen geldeende normen houden.

Ze moesten men gehoorzamen aan "den vader"en 'den moeder" van de hoev, eenvoudig gekleed zijn en moesten ze elke dag naar de kerk.

NU is het een gemengd agrarisch bedrijf met akkerbouw en melkkoeien en kunt u luxe overnachten waar vroeger de boerenknechten sliepen.

Bron tekst - website: www.sintnicolaashoeve.nl

Nieuwveen

Sint Nicolaasga - Sint Nyk

Sint Niklaas (België)

Utrecht - Oudegracht 330

De gevelsteen, vervaardigd door Koos Boomstra en Tsjerk Hotrop, werd op 4 december 1997 door Sint Nicolaas onthuld.

De huisnaam ‘SUNTE NYCLAES’ wordt genoemd in een hypotheekakte van 1554 en is wellicht geïnspireerd op het beroep van de eigenaar Willem Willemsz.: hij was bakker. Op de uithangborden was de afbeelding van Sint Nicolaas vooral bij koekbakkers een geliefd thema. Tevens kan de huisnaam te maken hebben met de Sint Nicolaasparochie, waartoe het huis behoort.

De Klaaskerk werd in 1173 gewijd aan Sint Nicolaas, patroonheilige van de zeevarenden. De kerk stond toen bij een belangrijk handelspunt van Utrecht en lag aan vier waterwegen: de Keulse Vaart, de Vaartse Rijn, de Kromme Rijn en de Tolsteegsingel.

De gevelsteen van Portlandkalksteen is geïnspireerd op een paneel van een uit tien delen bestaand altaarstuk, dat in 1425 door de Italiaan Gentile da Fabriano werd vervaardigd in opdracht van de welgestelde Florentijn Bernardo Quaratesi. Dit altaar stond tot 1824 op het hoogaltaar van de San Niccolo in Florence. Scènes uit het leven van Sint Nicolaas worden erop afgebeeld, zoals de redding van een schip in nood. 
Op de gevelsteen biedt Sint Nicolaas, verschijnend in een wolk, de schippers de reddende hand. Op de banderol staan in vergulde letters de huisnaam, de datum van de splitsing van het huis (1618) en de datum van de totstandkoming van de steen (1997).

Bron tekst: www.ugtf.nl

Valkenburg - Limburg (Centrum)

Valkenswaard - Gevelsteen van het oude gemeentehuis

Veere - Markt 1

Markt 1 in het Zeeuwse Walcheren Veere staat een herenhuis. Het pand is uit de 17e eeuw en is verbouwd in 1900. In de voorgevel van het rijksmonument is op zo’n 4 meter hoogte een gevelsteen in een speculaaspop vorm aangebracht. Het stelt voor Sint-Nicolaas met drie kinderen in de tobbe. In de linkerhand heeft de Sint de staf vast. Boven de voordeur staat in zwarte letters “S. Nicolaas”.

Volendam - Sint Nicolaashof

Volendam - St. Vincentiuskerk