Droste

Advertenties - Kranten - Tijdschriften

Bron adv. 1: 1923, Haarlem's Dagblad / Adv. 2: 1924, Nieuw Haarlemsche Courant / Adv. 3: 1926, Haarlem's Dagblad / Adv. 4: 1935, Nieuwe Haarlemsche Courant / Adv. 5: 1938, Het Bloemendaalsch Weekblad / Adv. 6: 1955, Haarlem's dagblad / Afb. 7: www.marktplaats.nl

Affiches  

Bron affiches: www.geheugen.delpher.nl - Afb. 1: klik hier / Afb. 2: klik hier / Afb. 3: klik hier / Afb. 4: klik hier / Afb. 5:  klik hier / Afb. 6: klik hier

Advertenties - Verzameling

Chocoladeletterdoosjes

Foto 4 t/m 6: Verzamelaar N / Bron Foto's 7 t/m 9: www.marktplaats.nl

Uit de koffer van de vertegenwoordiger 

1934 - Fabricage Droste Chocoladeletters

(Vanaf min. 5.50)

1934 - Chocoladeletterdoosjes met Sint en Piet 

(Vanaf min. 9)

1965 - Maandblad WIDO (Wat in Droste omgaat)

Overige - Droste

Bron Afb. 1 t/m 5: www.marktplaats.nl

Foto 1 t/m 6: Bestelformulier / Foto 7: Reclamebord / Foto 8: Chocolademal / Bron foto 5 t/m 12: www.marktplaats.nl 

Verwijzing verzameling pagina