Sint Nicolaasgasthuis

Het Leprozenhuis, ook Lazarushuis, Sint Antoniegasthuis (Sint Anthonisgasthuis, Sint Anthoniusgasthuis) of Sint Nicolaasgasthuis genoemd, was een leprozerie, gasthuis en proveniershuis in Amsterdam, op de hoek van de Lazarussteeg en Jodenbreestraat, waar nu het verkeersplein Mr. Visserplein ligt. Een leprozerie, leprakolonie, melaatsenkolonie of leprozenhuis, is een inrichting (een speciaal soort ziekenhuis) voor lepralijders, waar zij geïsoleerd werden gehouden van de rest van de bevolking, om te voorkomen dat anderen zouden worden besmet met lepra. In de middeleeuwen, vooral na de kruistochten, werden er overal in West-Europa veel van deze inrichtingen gebouwd, die meestal buiten de stadsmuren kwamen te staan

1725-1735 - Bokaal met deksel 

Bron afbeelding: www.amsterdammuseum.nl

18e eeuw 

Bron afbeelding: www.pinterest.com 

Kelkglas - bokaal met deksel, gemaakt voor de regenten van het Leprozenhuis

1608 - 'Prent'

Bron afbeelding: www.geheugenvannederland.nl 

Omschrijving: Het voormalige Leprozenhuis of St. Nicolaas en St. Anthoniegasthuis, dat tegenover de Portugees Joodse Synagoge heeft gestaan; Kopie van het rademakerprentje; Deze Rademakerprentjes worden gekenmerkt door de tekst, die niet in drukletter, maar in gravure is aangebracht; Tekst van 5 regels onder de prent.