Hoor wie klopt daar kinderen

Hoort wie stapt daar kinderen
Hoort wie klopt daar kinderen
Hoort wie tikt daar zachtjes tegen 't raam
't Is een vreemd'ling zeker
Die verdwaald is zeker
'k Zal hem gauw eens vragen naar zijn naam

Sint Nicolaas, Sint Nicolaas
Breng ons vanavond een bezoek
En strooi dan wat lekkers neer
In een of andere hoek

Stoute kind'ren zegt hij
Krijgen knorren zegt hij
En een zakje, zegt hij met wat zout
Want je weet wel zeg hij
Dat Sint Ni'klaas zegt hij
Van die stoute kind'ren echt niet houdt

Sint Nicolaas, Sint Nicolaas
Breng ons vanavond een bezoek
En strooi dan wat lekkers neer
In een of andere hoek

In den schoorsteen / Hoor eens wat een raar gestommel

Hoor eens wat een raar gestommel
Is er in de schoorsteen daar
Is er in de schoorsteen daar
Hoor eens wat een raar gestommel
En gerommel door elkaar
't Is vast de Sint die daar vaart
Over 't dak al met zijn paard:
Hop, hop, hop, hop, hop, hop!
't Paard gaat zeker in galop
O, Sint Niklaas, o Sint Niklaas
Strooi wat neer
'k Zal u danken, duizend keer

Heerlijk 't is alweer december
En de vijfd' is al nabij
En de vijfd' is al nabij
Zeker brengt de goede Sint nu
Wat voor u en wat voor mij
Hoor daar gaat het weer hop, hop
't Paard loopt heusch weer in galop
't Komt de zoldertrap al af
En het paard loopt nog in draf
O, Sint Niklaas, o Sint Niklaas
Strooi wat neer,
'k Zal u danken, duizend keer

Tekst: K. Leopold 

In plaats van hooi

Oh, vader, oh, moeder, toe kom toch eens hier
Een zak vol met knikkers, oh, wat een plezier
Een popje van suiker, oh, kijk eens wat mooi
Dat lag in mijn schoentje in plaats van wat hooi

Dat heeft Sinterklaasje natuurlijk gedaan
Maar ’t hooi haalde ’t paardje er zeker vandaan
Bedankt Sinterklaasje, straks leg ik maar weer
Een smakelijk hapje voor ’t schimmeltje neer

Tekst en melodie: S. Abramsz

Jongens heb je het al vernomen

Jongens heb je 't al vernomen
Tralalalie, tieralalala
Sinterklaas is aangekomen
Tralalalie, tieralalala
Laat ons zingen hand in hand
Sinterklaas is weer in 't land
Tralalalie, tieralalala
Tieralalalie, tieralalala

Mooie winkels allerwegen
Tralalalie, tieralalala
Prachtig speelgoed lacht ons tegen
Tralalalie, tieralalala
't Knechtje, ja die zwarte man
Koopt al wat hij kopen kan
Tralalalie, tieralalala
Tieralalalie, tieralalala

Alle kind'ren hupp'len, springen
Tralalalie, tieralalala
Hoor ze vrolijk juichen, zingen
Tralalalie, tieralalala
Ik zing ook plezierig mee
Heerlijk, heerlijk is 't hoezee
Tralalalie, tieralalala
Tieralalalie, tieralalala

Tekst: K. Leopold

‘k Heb gehoord, dat Sinterklaasje

‘k Heb gehoord, dat Sinterklaasje
Met zijn schimmel en zijn knecht
Weer uit Spanje is vertrokken
Vader heeft het zelf gezegd
Met wel meer dan honderd kisten
Is hij op de boot gegaan
En nu komt hij met zijn knechtje
Regelrecht op Holland aan

‘k Hoop voor Sinterklaas maar ’t beste
In december is ’t zo koud
En die lieve beste bisschop
Is al zo verschrikkelijk oud
En wat zou ’t toch aaklig wezen
Als die goede Zwarte Piet
Is verkouden en nog zeeziek
Want zo prettig is dat niet

Vader zal ’t me wel vertellen
Als hij leest de Sinterklaas
Hier in ’t land is aangekomen
Met zijn paard en Pieterbaas
O, wat zal dat heerlijk wezen
’t Is net of ik ze al zie
Sinterklaas, zijn zwarte knechtje
En zijn paardje, alledrie

Bron lied: Boekje - Dag Sinterklaasje Jr. 60

Knarre, knarre, knarre

Knarre, knarre, knarre, knarre, knarre
Knarre, knarre, knarre, knarre, knarre
Sinterklaas zijn karre komt
Voor de deure nu terstond

Knarre, knarre, knarre, knarre, knarre
Knarre, knarre, knarre, knarre, knarre
Jongen houd uw klompe klaar
Sinterklaas zijn karr' is daar

Knarre, knarre, knarre, knarre, knarre
Knarre, knarre, knarre, knarre, knarre
Meysje houd uw rokjes wijd
Sinterklaas sijn karre rijdt

Klop, klop, klop

Klop, klop, klop, stap, stap, stap
Ik hoor iemand op de trap!
Kindertjes, je kunt me geloven
zwarte Pieter loopt naar boven.
Klop, klop, klop, stap, stap, stap:
hoor hem stampen op de trap!!!

Klik, klik, klik, klak, klak, klak.
ik hoor iemand op het dak.
’t Is St. Niklaas met z’n paardje.
‘k Zie het puntje van z’n staartje.
Klik, klik, klik, klak, klak klak:
hoor hem draven op het dak.

P. van Alphen

Bron lied: Langspeelplaat - Álle bekende sinterklaasliedjes 'kinderkoor' De Bengels