Sint Nicolaas intocht / blijde ontvangst

Opmerkingen: Op Centsprenten en op een schilderij uit 1703 van een Nederlandse Schilder vinden we de Intocht al terug. De vroegste krantenvermelding op dit moment is echter deze: 7-12-1878 intocht te Amsterdam en dat is dus niet Venray uit 1888 (volgens de kenners). Overigens is er een foto uit 1885 te Purmerend waarop het hoogstwaarschijnlijk ook om een intocht gaat. Het houden van intochten was een algemeen (ook meer naar het Noorden en het Zuiden van Nederland toe) en al veel langer bestaand verschijnsel , zoals ook uit deze Middelburgsche Courant (1882) krant weer blijkt uit de woorden: Sint Nicolaas, vergezeld van zijn Zwarte Knecht, beide te paard, hield gisteren avond zijn blijde intocht.

1878 - Intocht te Amsterdam

De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad - Bron www.delpher.nl

Opmerking: De intocht wordt op 10 december gehouden!

1879 - Sint Nicolaasfeest / intocht te Amsterdam

1882 – Intocht in Groede (Zeeland)

Artikel uit de Middelburgsche Courant 1882 - Bron: www.krantenbankzeeland.nl 

1884 - Intocht te Groede (zeeland)

Artikel uit de Middelburgsche Courant - Bron: www.krantenbankzeeland.nl 

1885 – Oudste Sinterklaasfoto – Tramstation van Purmerend 

1887 - Intocht Apeldoorn

Artikel uit de Apeldoornsche Courant - Bron: www.delpher.nl 

1889 - Intocht Venray