Oorlogsjaren / Jr. 40 - Intochten   

Tijdens de bezetting

In de Tweede Wereldoorlog staakte het ICA zijn aktiviteiten en werd de intocht georganiseerd door nationaalsocialistische organisaties als de Winterhulp en de Jeugdstorm van de NSB, waardoor er nog maar weinig kinderen op af kwamen. 

1940

Bron Art.: IJmuider Courant (1940)

1941

In 1941 werd Nicolaas toegezwaaid door een erehaag van NSB-jongeren – de Nationale Jeugdstorm – terwijl hij het Concertgebouw in Amsterdam betrad.

 

1942 - 1943 - 1945

In 1942 werd de komst van Sinterklaas ingeluid  door een speelgoedactie van de Jeugdstorm, de jongerenafdeling van de Nationaal Socialistische Beweging in ons land. Toen waren de Nederlandse Volksdienst alsmede de organisatie 'Vreugd en Arbeid en het Arbeidsfront nauw bij de gebeurtenis betrokken. In 1943 was het andermaal de Nederlandse Volksdienst die op 4 december de intocht voor zijn rekening nam. De omstandigheden die zich aan het einde van het jaar 1944 voordeden - de hongerwinter was begonnen - waren van dien aard, dat er niets gebeurde. Het wachten was op de vrijheid. en op de terug keer van het ICA! (bron tekst: Het Amsterdams Sinterklaas boek)

1942

Bijzondere Canadese Sinterklaasintocht van 1945

Na de bevrijding pakte het organisatiecomité de draad echter meteen weer op en in november 1945 werd de eerste naoorlogse Sinterklaasintocht gehouden. Omdat het organisatiecomité zo vlak na de oorlog een beperkt budget had riep het de hulp in van de Canadese soldaten die waren gelegerd in de Oranje Nassaukazerne. Deze Canadezen waren blij om te kunnen helpen en stelden twintig jeeps en een grote hoeveelheid snoep beschikbaar.

De goede bedoelingen van de Canadezen ten spijt leek het feest echter even uit te draaien op een groot misverstand. Kolonel Tom Gilday, de Canadese bevelhebber, dacht namelijk dat Sinterklaas vergelijkbaar was met het Canadese kerstfeest. In Canada verschijnen er naarmate kerst dichterbij komt steeds meer Kerstmannen op straat en Gilday wilde de Sinterklaasviering dan ook groots aanpakken. Zijn plan was om de jeeps vol te laden met zestien Canadese Sinterklazen.

Met grote moeite kon hij uiteindelijk toch nog op andere gedachten gebracht worden, waarna werd besloten dat de Nederlandse Sinterklaas Eduard Verkade werd vergezeld door een aantal Canadese Zwarte Pieten en twintig geüniformeerde chauffeurs. Hoewel het ook in de jaren ’40 al traditie was dat Sinterklaas op zijn paard door de straten reed verscheen de Sint in 1945 in een militaire colonne in Amsterdam. De eerste naoorlogse intocht trok duizenden kinderen, die de traditie in de oorlog hadden moeten missen en graag de extra snoepbonnen van de Sint in ontvangst namen. (T3)