Home » Sinterklaas weetjes » Sint in de Efteling

Sint Nicolaas in de Efteling

Sint Nicolaasfontein

Het beeld van St. Nicolaas en de fontein daaromheen op de St. Nicolaasplaets zijn in 1975 geschonken aan Anton Pieck, bij zijn afscheid van de Efteling. Het was een eerbetoon van het personeel aan Pieck, omdat hij erg van het Sinterklaasfeest hield.

Filmpje - St. Nicolaasfontein

De toegangspoort

In de toegangspoort is aan de aankomstzijde een gevelsteen aangebracht waarop Sinterklaas te zien is met de drie kinderen in een kuip: een verwijzing naar de bekende mythe rond de Goedheiligman

Aan de achterkant van de poort zit een gevelsteen met een familiewapen en daaronder een vermelding van het jaartal 1607.

De betekenis van het jaartal is onzeker, maar het zou een verwijzing kunnen zijn naar het verbod op Sint Nicolaasmarkten, dat op 25 november 1607 werd ingesteld in Delft; de protestantse machthebbers beriepen zich erop dat liegen tegen kinderen niet juist was, om daarmee het van oorsprong katholieke feest te kunnen verbieden.

Bron tekst: www.eftepedia.nl

Foto's

Met dank aan: P. Geldorp / C. Nerderstight

Station St. Nicolaasplaets - Marerijk

Bron foto: www.eftelwesley

Het station opende in 1974 onder de naam Station St. Nicolaasplaets toen het spoor enkel naar Station Noord nabij het Café-Restaurant in het tegenwoordige Reizenrijk liep. Deze oude benaming staat met het jaartal heden nog altijd vermeld op het ovalen bord middenop het stationsgebouw dat verder een prachtige tekening heeft waarbij Sint Nicolaas in vol ornaat machinist is op een stoomtrein, met op de kolentender drie zwarte pieten. In goud zijn de letters ES voor Efteling Stoomtrein aangebracht. Het station is een ontwerp van Ton van de Ven. Bron tekst www.eftepedia.nl

Het bord: Station St. Nicolaasplaets

Ontwerp - Ton van de Ven

Ontwerp te vinden in het Efteling Museum

Twee Pieten slaan het kwartier

1976 - Sint Nicolaasplaets in Peter en de Vliegende Autobus

Plattegronden - Sint Nicolaasplaets 

Bron Afb. 1: 1978, www.eftepedia.nl / Afb. 2: 1984,  www.veiling.catawiki.nl / Afb. 3: 1986, www.puderluder.com / Afb. 4: 2019 / Afb. 5: 2019, www.efteling.nl 

Sint in Carnaval Festival

Sinds 2011 is in de Holland-scène van Carnaval Festival elk jaar in de week voorafgaand aan pakjesavond een Sinterklaasfiguur te vinden.

St. Nicolaas pins

Pin links: 2010 / Pin rechts: 2014