"Sint Nikolaas"  (J.P. Heije)

"Sint-Nikolaas"

Zie, de maan schijnt door de bomen
Makkers staakt uw wild geraas
't Heerlijk' avondje is gekomen
't Avondje van Sinterklaas
Vol verwachting klopt ons hart

Wie de koek krijgt, wie de gard (2x)
O, wat pret zal 't zijn te spelen
Met die bonte harlekijn
Eerlijk zullen we alles delen
Suikergoed en marsepein
Maar o, wee wat bitt're smart

Kregen wij voor koek een gard (2x)
Maar ik vrees niet dat wij klagen
Vader, moeder zijn zo goed
Waren w' ook niet alle dagen
Vele waren wij toch zoet
Ban dus vrij de vrees uit 't hart
Want er ligt geen enk'le gard (2x)

Zie de maan schijnt door de bomen

Enkele weetjes uit het lied: Zie de maan schijnt door de bomen

*GARD: Wij zingen het vol overgave. Ook klinken uit onze keeltjes woorden als gard, zonder dat iemand nog weet wat dat is (hetzelfde als een roe).

*De Gard bestond uit een bundel berkentakken of wilgentakken. Deze roede was niet alleen een vruchtbaarheidssymbool, maar ook vlijtig gebruikt als de jongens en meisje ondeugend waren geweest.

*"WIE DE KOEK KRIJGT, WIE DE GARD": Het woord 'koek', van het woord billenkoek. (Billenkoek: is de ietwat schertsende benaming voor een lijfstraf die bestaat uit het met de open hand of met een voorwerp (Gard) slaan op de (blote) billen van kinderen of veroordeelden.

*'MAAR IK VREES NIET DAT WIJ KLAGEN / VADER , MOEDER ZIJN TE GOED': Hier zien we wie de gevers zijn.

*'MET DIE BONTE HARLEKIJN': Een 'clownspop' in een bont geruit pak.

*Opmerkelijk is dat Sinterklaas als figuur in dit lied nog niet voorkomt.

Ca. 1950 - Boek, De Sint komt

'Makkers staakt uw wild geraas'